Korekta wniosku w Programie Czyste Powietrze

Jeśli złożony wniosek od dofinansowanie będzie wymagał korekty, pracownik WFOŚiGW poinformuje Wnioskodawcę o konieczności uzupełnienia informacji za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub listownie. Informacja o konieczności złożenia korekty na Portalu Beneficjenta Po zalogowaniu na Portalu Beneficjenta w skrzynce podawczej w kolumnie “Kwalifikacja przez WFOŚiGW” pojawi się wpis “Wymaga uzupełnienia/korekty”: Po kliknięciu na wpis “Wymaga uzupełnienia/korekty” … Czytaj dalej Korekta wniosku w Programie Czyste Powietrze