W tym zestawieniu poznamy roczne oszczędności, wynikające z zastąpienia oleju opałowego pompą ciepła: gruntową oraz powietrzną.

 
Nasz modelowy budynek, dla którego będziemy wykonywać analizę jest zlokalizowany w Zakopanem i cechuje go zapotrzebowanie na moc grzewczą na poziomie 7,5 kW. Budynek zamieszkiwany jest przez standardową, czteroosobową rodzinę o średnim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową na poziomie 50l/dobę/osobę, co w efekcie daje 200l/dobę dla całego budynku. Wymagana temperatura C.W.U. to 45 ⁰C.

Na potrzeby analizy przyjęto następujące ceny nośników energii:

Energia elektryczna 0,52 zł/kWh
Olej napędowy 3,60 zł/l
 
Do porównania wybrano dwie pompy ciepła:

  Pompa gruntowa  Pompa powietrzna
Energia zużyta do napędu pompy ciepła 5317,7 kWh 5907kWh
Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła  2 765,18 zł 3 071,66 zł
Energia wyprodukowana przez pompę ciepła 17618,5kWh 17029,1kWh
 
Koszty eksploatacyjne źródeł ciepła

  Pompa gruntowa Pompa powietrzna
Energia zużyta do napędu pompy ciepła 5317,7 kWh 5907kWh
Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła + grzałkę elektryczną 2 765,18 zł  3 071,66 zł
Koszty eksploatacyjne generowane przez zużycie oleju opałowego 9 812,26 zł 9 812,26 zł
Roczna różnica kosztów eksploatacyjnych 7 047,08 zł  6 740,60 zł


Powietrzna pompa ciepła, mimo iż ma mniejszą moc i pracuje krócej w skali roku, generuje wyższe koszty eksploatacyjne pobierając więcej energii elektrycznej. Produkuje również mniej ciepła, niż gruntowa pompa ciepła.
 
Nie można oczywiście zapominac o kosztach inwestycyjnych pomp ciepła, szczególnie w przypadku pomp gruntowych. Koszty inwestycyjne w grutnowych pompach ciepła silnie zależą od rodzaju dolnego źródła. Pompy powietrze są od pomp gruntowych zdecydowanie tańsze. Powietrzne pompy ciepła dzięki swojej prostej instalacji i niskim wymaganiom dotyczącym warunków eksploatacji są w naszym kraju coraz bardziej popularne.

Charakteryzuje je różnorodność budowy. Podstawowo dzieli się je na pompy typu monoblock i split. Gruntowe pompy ciepła wykorzystują niskotemperaturową energię zakumulowaną w gruncie. Górnym źródłem dla układu są instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

 
 

Podane powyżej ceny są cenami orientacyjnymi.

Źródło: Glen Dimplex