Aby ponoszone koszty na prace związane z termomodernizacją domu oraz wymianą źródeł ciepła mogły być dofinansowane muszą być zgodne z wytycznymi w Programie Czyste Powietrze. Poniżej najważniejsze z nich.

Zasady ponoszenia kosztów w celu uzyskania dofinansowania

  • Czas realizacji przedsięwzięcia.

Koszty możemy ponosić już od od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r.! Ale z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie zostało zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia może nastąpić od 01.01.2018, ale nie wcześniej, niż rok przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie . Data rozpoczęcia przedsięwzięcia to data poniesienia pierwszego kosztu kwalifikowanego związanego z realizacją przedsięwzięcia.
Zakończenie przedsięwzięcia oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac, które znalazły się w umowie o dofinansowanie pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz jeśli to dotyczy gwarantujące dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych obowiązujących od 2021 roku.  Data zakończenia przedsięwzięcia potwierdzona jest w protokole końcowym.
Czas realizacji przedsięwzięcia wynosi do 2 lat od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, ale nie później, niż do końca czerwca 2029 r.

Jaka może być wysokość przedsięwzięcia?

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ma wynieść 7 000, 00 zł. A maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, od których liczona jest wysokość dotacji będzie wynosić 53 000,00 zł.
Zostały w Programie określone limity jednostkowych kosztów kwalifikowanych dla poszczególnych zakresów prac w ramach przedsięwzięcia. O nich też niebawem będziemy pisać. Natomiast koszty, które przekroczą wartości określone w Programie będą niekwalifikowane.

Aby dokumentacja, usługi, urządzenia czy też instalacje oraz wyroby budowlane mogły stanowić koszty kwalifikowane będą musiały spełniać wymagania techniczne, które już w większości prezentowaliśmy. Zaznaczamy, iż wciąż są to informacje niepotwierdzone. Tematykę kosztów kwalifikowanych będziemy kontynuować.

Prace termomodernizacyjne w Czystym Powietrzu. Czy są jakieś wymagania?

Kotły – jakie wymagania spełnią urządzenia finansowane z programu Czyste Powietrze

Fotowoltaika w Czystym Powietrzu. Jakie warunki dla instalacji?

Kolektory słoneczne – jakie produkty wesprze program Czyste Powietrze?

Wentylacja – chcesz dofinansowanie w Programie Czyste Powietrze? Musisz to wiedzieć?

Pompa ciepła na zamówienie – uszyta na miarę Twoich potrzeb

Redakcja Termomodernizacja