Do dofinansowania w formie dotacji oraz pożyczki ze środków WFOŚiGW mogą być ujęte tylko te  koszty zakupu i montażu urządzeń, które nie są wyższe od maksymalnych kosztów w tabeli poniżej.
Maksymalna suma wszytskich kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest dotacja to  53 000 zł.

Nazwa elementu
przedsięwzięcia
Jednostka Maksymalny jednostkowy
koszt kwalifikowany
na jeden budynek
kolektory słoneczne zestaw do 8000 zł
mikroinstalacja fotowoltaiczna zestaw do 30000 zł
kotły na paliwo stałe (biomasa)
wraz z systemem odprowadzania spalin
zestaw do 20000 zł
kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz
z systemem odprowadzania spalin
zestaw do 10000 zł
kotły gazowe kondensacyjne,
olejowe, system odprowadzania spalin,
zbiornik na gaz/olej
zestaw do 15000 zł
pompy ciepła powietrzne zestaw do 30000 zł
pompy ciepła powietrzne zestaw do 45000 zł
system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10000 zł
wentylacja
mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła
zestaw do 10000 zł

 

Nazwa elementu
przedsięwzięcia
Jednostka Maksymalny jednostkowy
koszt kwalifikowany
na jeden budynek
instalacje wewnętrzne ogrzewania
i ciepłej wody użytkowej
zestaw do 15000 zł
węzeł cieplny zestaw do 10000 zł
przyłącze i instalacja wewnętrzna
gazowa/olejowa**
zestaw do 5000 zł
przyłącze cieplne** zestaw do 10000 zł
przyłącze i
instalacje wewnętrzne
elektroenergetyczne **, ***
zestaw do 8000 zł

** tylko w przypadku podłączenia nowego źródła ciepła.
*** z wyłączeniem kosztów ponoszonych przez operatora sieci dystrybucyjnej dla mikroinstalacji fotowoltaicznej .
**** Koszt kwalifikowany instalacji za 1 kWp wynosi maksymalnie 6000 zł.
Koszty przekraczające wartości określone w pkt I stanowią koszt niekwalifikowany! Który może być finansowany na podstawie dodatkowego wniosku z Banku Ochrony Środowiska.

Termomodernizacja – Maksymalne koszty jednostkowe w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.