Siedziba Lafarge w Warszawie po raz drugi została wyróżniona certyfikatem „Zielone Biuro” przyznawanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.

Certyfikat potwierdza zaangażowanie spółki w zrównoważony rozwój oraz realizację strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, której jednym z kluczowych założeń jest ochrona środowiska

Rekultywacja kopalń, ograniczanie emisji CO2, stosowanie paliw alternatywnych to przykłady globalnych działań proekologicznych, które są realizowane w całej Grupie Lafarge. Ważne są też akcje edukacyjne i promocyjne prowadzone wśród pracowników. Stworzenie ekologicznego biura w siedzibie firmy i zastosowanie prostych rozwiązań proekologicznych zostało docenione przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, która już po raz drugi przyznała certyfikat „Zielone Biuro” dla warszawskiego biura Lafarge. Certyfikat ten otrzymują firmy, które wykazują szczególną staranność i troskę o ekologię w miejscu pracy.

Jest on ważny przez dwa lata, po czym przedłużany po audycie, w którym sprawdzana jest postawa proekologiczna firmy, przejawiająca się m.in. w:
•    prawidłowej segregacji odpadów,
•    rozsądnym zużyciu papieru – dwustronne drukowanie,
•    oszczędności energii – wyłączanie światła i komputerów na noc,
•    oszczędności wody – stosowanie baterii ekologicznych,
•    ogólnej promocji zachowań proekologicznych wśród pracowników.

Przystąpienie do programuZielone Biuro” wiąże się nie tylko z prestiżem związanym z obecnością w gronie najbardziej proekologicznych organizacji w Polsce, ale również z obniżeniem kosztów funkcjonowania biura. Warto dodać, że również w innych biurach Lafarge na terenie całej Polski sukcesywnie wdrażane są zasady proekologiczne.
 

źródło: Lafarge