Dzisiaj, tj. 26.03.2015 roku w tzw. „Kotłowni”, czyli Sali konferencyjnej przy Politechnice Krakowskiej zaprezentowano Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego.

 

 

 

Czym zatem jest certyfikat?

Jest to dokument potwierdzający standard niemal zeroenergetyczny obiektu. Certyfikat mogą uzyskać zarówno budynki nowoprojektowane jak i już istniejące.Jest to projekt pionierski dla budownictwa energooszczędnego w Polsce, ponieważ jest to pierwszy polski certyfikat tego typu. Dostosowany do klimatu i realiów gospodarczych Polski. Projekt Małopolskiego Certyfikatu Budownictwa Energooszczędnego jest próbą wprowadzenia na rodzimy rynek narzędzia weryfikującego założenia projektowe – mówi dr inż. arch. Marcin Furtak – pomysłodawca certyfikatu. 

 

MCBE2

 

Co daje inwestorowi certyfikat?
Inwestor, który zleci wykonanie certyfikatu udostępnia projekt budowlany i wykonawczy oraz pomieszczenia, w których zostaną przeprowadzone badania, specjalistom z Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, którzy:
• Weryfikują dokumentację techniczną,
• Obliczają ślad węglowy – European Platform on LCA, definiuje CF jako całkowitą ilość emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych w odniesieniu do produktu, emisji wynikającej z cyklu życia tego produktu, włączając jego składowanie i unieszkodliwianie,
• Wykonują próbę szczelności budynku,
• Badają jakość powietrza.
Dostępne jest również wersja premium, która oprócz wymienionych już badań obejmuje:
• Badanie mikroklimatu w pomieszczeniach użytkowych budynku,
• Badanie termowizyjne obiektu.
W dużym uproszczeniu – certyfikat, wystawiony na podstawie analiz i badań potwierdza zapotrzebowanie na energię cieplną budynku i wyznacza jego standard. W efekcie, kupując dom czy mieszkanie od dewelopera znane jest szacunkowe, lecz dość dokładne zapotrzebowanie energetyczne. Pytanie, co dzieje się z certyfikatem, a właściwie z jego ważnością po kilku lub kilkunastu latach użytkowania budynku. Jak przyznają eksperci z MCBE, certyfikat stanowi „obraz” budynku w chwili jego wykonywania i nie jest gwarancją, że obiekt po upływie czasu zachowa swoje właściwości uwzględnione i wykazane w certyfikacie.
 
Certyfikat jest wynikiem kooperacji:
 
• Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego,
• Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej,
• Narodowej Agencji Poszanowania Energii,
• Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk.
 
 
MCBE3
 
 
Źródło: mcbe.pl
Opracował: Łukasz Piechowicz – Termo24.pl