Na stronach naszego portalu znajdziecie Państwo wiele informacji na temat tytułowej termomodernizacji; nowinek branżowych, zmian w przepisach etc.

Ponieważ wątek w dniu dzisiejszym, jest bardzo ważny, zarówno z powodu wprowadzania obowiązku certyfikacji budynków (od stycznia 2009), jak i ze względu na potrzebę oszczędności energii elektrycznej i cieplnej, chcielibyśmy poświęcić klika artykułów części stricte informacyjnej.

Zacząć należy z pewnością od przypomnienia podstawowych haseł tematycznych, związanych z termomodernizacją budowlaną.

Przedsięwzięcia termomodernizacyjne mają na celu:

– zmniejszenie zużycia energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, wentylację oraz podgrzewania wody użytkowej,

– zmniejszenie strat energii w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz lokalnych źródłach ciepła,

– całkowitą lub częściową zamianę konwencjonalnych źródeł energii na źródła odnawialne.

Kompleksowa termomodernizacja obiektu obejmuje:

– działania budowlane mające na celu udoskonalenie przegród zewnętrznych, a więc ocieplenie ścian i stropów, uszczelnienie lub wymiana okien,

– dostosowanie instalacji grzewczej do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło,

– modernizację systemu grzewczego.

Metody ociepleń ścian zewnętrznych:

– Metoda lekka mokra, inaczej system bezpośredniego ocieplania ścian zewnętrznych, polega na klejeniu elementów izolacyjnych i osłonowych oraz tynkowaniu. Do docieplenia stosuje się płyty z wełny mineralnej lub styropianu. Zwykle stosuje się firmowe zestawy materiałów czyli systemy dociepleń. W skład takiego systemu wchodzą: zaprawa klejąca, tkaninia szklana, materiał gruntujący i masa tynkarska,

– Metoda lekka sucha polega na docieplaniu płytami z twardej wełny mineralnej, która jest układana pomiędzy profile rusztu z blachy ocynkowanej. Płyty mocuje się do ścian specjalnymi łącznikami, a następnie okrywa się blachą fałdową mocowaną do rusztu,

– Metoda ciężka mokra, jako materiał izolacyjny wykorzystuje płyty styropianowe o grubości 5 cm, mocowane za pomocą masy klejącej, elewacja jest wykończona tynkiem tradycyjnym, zbrojonym siatką Rabitza, mocowaną do niezależnej konstrukcji z siatki zgrzewanej.

Docieplanie stropodachów

Najprostsze i najtańsze jest docieplenie przełazowych stropodachów wentylowanych. Stropodachy pełne i wentylowane nieprzełazowe można ocieplić przez ułożenie na istniejącym dachu twardych płyt styropianowych lub z wełny mineralnej, a następnie wykonanie nowego pokrycia dachowego.

Termomodernizacja okien

Polega przede wszystkim na ograniczeniu nadmiernej infiltracji powietrza zewnętrznego. Kolejnym działaniem jest poprawa izolacyjności cieplnej, np. poprzez wstawienie dodatkowej szyby, wymianę szyby wewnętrznej na szybę z powłoką refleksyjną o niskiej emisyjności lub na zakładanie w okresie zimowym grubej warstwy przeźroczystej folii. Najkosztowniejszym działaniem jest wymiana okna na nowe, plastikowe, drewniane bądź aluminiowe, posiadające szyby zespolone wypełnione gazem szlachetnym (współczynnik przenikania ciepła takich szyb wynosi 1,1 [W/m²·K)] lub mniej).

Źródła:
Ustawa Termomodernizacyjna
„Ogrzewnictwo Praktyczne” H. Koczyk