W dniach 29 marca do 2 kwietnia odbywa się w Polsce wizyta zespołu przeglądowego Międzynarodowej Agencji Energetyki.

Uczestniczymy właśnie w pierwszym przeglądzie polskiej polityki energetycznej, dokonywanym przez Międzynarodową Agencję Energetyczną. Mam nadzieję, że nasza dyskusja będzie owocna zarówno dla Polski, jak i dla całej Agencji – powiedziała wiceminister gospodarki Hanna Trojanowska otwierając spotkanie z Zespołem Przeglądowym MAE, 29 marca br. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister Trojanowska przypomniała, że wizyta ekspertów MAE jest pierwszym takim wydarzeniem w naszym kraju, od przystąpienia Polski do tej organizacji w 2008 r. – Na potrzeby tego przeglądu MG wypełniło w porozumieniu z Ministerstwem Środowiska specjalny kwestionariusz dot. sektora energetyki w Polsce w 2009 i 2010 r. – powiedziała. – MAE otrzymała go w lutym br. – dodała.

Jak podkreśliła wiceminister Trojanowska, w trakcie przeglądu eksperci MAE spotkają się z przedstawicielami sektora energetycznego, administracji państwowej, i organizacji pozarządowych. – Tak liczna grupa ok. 100 osób będzie w stanie najlepiej przedstawić sytuację polskiej energetyki – zaznaczyła. Zdaniem wiceminister, również Polska będzie mogła w ten sposób zdobyć od innych krajów członkowskich nowe doświadczenia.

Wiceminister gospodarki i pełnomocnik rządu ds. energii jądrowej zaznaczyła ponadto, że spotkanie z ekspertami MAE dotyczyć będzie również rozwoju energetyki atomowej w Polsce. – Przedstawimy przede wszystkim stan prac MG nad Programem polskiej energetyki jądrowej – zapowiedziała.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki