Umowę w tej sprawie podpisali dzisiaj w siedzibie NFOŚiGW: prof. dr hab. Antoni Różalski, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Artur Michalski, Zastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Modernizacja energetyczna Uniwersytetu Łódzkiego

Podpisanie umowy na modernizację energetyczną Uniwersytetu Łódzkiego, źródło: NFOŚiGW

Projekt przewiduje termomodernizację i renowację elewacji budynku Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Uniwersyteckiej 3 oraz budynku biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Matejki 32/38 – o łącznej powierzchni 19 673 m2.

Najważniejszymi celami przedsięwzięcia są: zmniejszenie zapotrzebowania na energię, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i poprawa warunków użytkowania obiektów. Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych to 137,92 Mg CO2/rok, a zmniejszenie zużycia energii końcowej to 3 289 GJ/rok.

Modernizacja energetyczna w łódzkich placówkach potrwa do 31 sierpnia 2017 r. Całkowita wartość projektu to 5 788 051,00 zł, z czego dofinansowanie z POIiŚ wynosi 3 611 229,01 zł.

 Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Redakcja Termomodernizacja