Ekonomika wykorzystania odnawialnych źródeł w budownictwie w wielu przypadkach nie wypada korzystnie, dlatego dla inwestorów często warunkiem koniecznym przy wyborze urządzeń z branży OZE jest odpowiednio wysoka dotacja.

 

 

Z tego względu pojawiają się głosy, że inwestycja w energetykę odnawialną musi być powiązana z dofinansowaniem ze strony państwa, aby była ona opłacalna. Zasadność ekonomiczna wykorzystania OZE w dużej mierze zależy od spojrzenia na kwestie kosztów i korzyści. Bez uwzględnienia korzyści społecznych i środowiskowych zastosowanie wielu rozwiązań z branży energetyki odnawialnej nie ma ekonomicznych podstaw. Niewielu jednak inwestorów patrzy na OZE w sposób bardziej szeroki, dostrzegając trudne do wyceny ekologiczne korzyści z ich stosowania. Takim pozytywnym przykładem jest motel na Wierzynka w Wieliczce.

 

Właściciel motelu Pan Adam Pasek od lat stawia na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii bez oglądania się na dotację. W pozyskiwaniu energii z OZE poza korzyściami energetycznymi widzi wiele korzyści ekologicznych, które przekładają się na lepsze postrzeganie motelu przez rezydentów. Jako pierwsze w motelu pojawiły się kolektory słoneczne, które były sukcesywnie instalowane od 2002 roku. Instalacja oparta na płaskich kolektorach firmy Ergom była w miarę możliwości inwestora montowana we własnym zakresie systemem gospodarczym, co zmniejszyło koszty montażu o 50%. Obecnie z główną kotłownią obsługującą restaurację i części motelu współpracuje zespół 17 kolektorów płaskich. Ciepło z solarów gromadzone jest w trzech zasobnikach 400litrowych oraz jednym 500litrowym połączonych szeregowo w kaskadzie. Obecnie kolektory słoneczne znajdują się na pięciu budynkach kompleksu motelowego i pozwalają w okresie letnim zaoszczędzić 20003000 zł miesięcznie. Dzięki kolektorom słonecznym gaz ziemny jest wykorzystywany w okresie letnim jedynie do gotowania i pracy suszarek do pościeli i ręczników, woda jest zaś ogrzewana energią słoneczną.

 

Energię cieplną ze słońca pozyskuje także pompa ciepła powietrze/woda o mocy 17 kW, służąca do ogrzewania wody w basenie o wymiarach 13×5 m. Pompa ciepła współpracuje z pompą filtrującą, a zasilanie obydwu pomp wspomagane jest przez turbinę wiatrową i małą elektrownię fotowoltaiczną. W polskich warunkach klimatycznych duży problem sprawia utrzymanie odpowiednio wysokiej temperatury wody w basenie w czasie pochmurnych dni i zimnych nocy. Zastosowanie basenowej pompy ciepła (powietrze/woda) pozwala na utrzymanie temperatury wody na poziomie około 26°C przy niskich kosztach i nakładach energetycznych. W tegorocznym chłodnym lipcu koszt energii elektrycznej do zasilania pompy ciepła wyniósł tylko 100 zł (dane inwestora na podstawie odczytu licznika).

 

Nowym nabytkiem motelu na Wierzynka jest mała turbina wiatrowa o mocy 5 kWp, która w przypadku wietrznej pogody zasilapompę filtrującą wodę w basenie. Z uwagi na niską wietrzność w Wieliczce uzysk energii z turbiny wiatrowej nie jest duży i inwestor szacuje go na ok. 1500 kWh rocznie. Przy założeniu ceny energii elektrycznej w detalu na poziomie 0,5 zł, zainstalowana mała turbina wiatrowa pozwala na osiągnięcie oszczędności rzędu 750 zł rocznie. Równocześnie z małą elektrownią wiatrową na jednym z budynków motelu została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 9 kWp, zrealizowana przez firmę Soltec, zbudowana ze 120 cienkowarstwowych modułów firmy First Solar. Każda bateria słoneczna ma moc nominalną 75 W i jest wykonana w nowoczesnej technologii II generacji, w której aktywną warstwę półprzewodnika stanowi cienka warstwa tellurku kadmu (CdTe). Jednolita czarna powierzchnia tellurkowych baterii słonecznych wygląda na dachu bardzo estetycznie, co jest bardzo ważnym czynnikiem w przypadku systemów zintegrowanych z budynkiem. Z uwagi na elementy zacieniające na dachu, jak np. komin, krzywizna dachu, instalacja została podzielona na 17 grup połączonych ze sobą modułów tzw. stringów. Taki układ pozwala ograniczyć spadek mocy instalacji w przypadku zacienienia któregoś z paneli. Elektrownia słoneczna jest podłączona do sieci wewnętrznej budynku (za licznikiem) za pomocą trójfazowego inwertera Steca Grid 10000, który zamienia prąd stały z baterii na prąd przemienny o odpowiednich parametrach. Cała energia zużywana jest na potrzeby własne budynku. Zapotrzebowanie na moc motelu wacha się od 10 do 50 kW, dlatego cała energia wyprodukowana przez baterie słoneczne jest bezpośrednio zużywana bez konieczności jej magazynowania, co znacznie uprościło instalację i ograniczyło koszty jej budowy. Inwestor szacuje, że elektrownia słoneczna będzie w stanie wyprodukować rocznie 8700 kWh energii, co przy założeniu detalicznej ceny energii na poziomie 0,5 zł pozwoli na oszczędności rzędu 4350 zł rocznie.

 

Motel na Wierzynka daje dobry przykład wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W tym przypadku inwestor patrzy na OZE jako inwestycję w przyszłość. Rosnące ceny paliw i energii sprawiają, że oszczędzanie energii i technologie produkcji energii z odnawialnych źródeł stają się coraz bardziej opłacalne. Dużą wartością dodaną czystej produkcji energii jest kwestia wizerunkowa. Coraz więcej osób docenia ekologiczny sposób prowadzenia biznesu i jest w stanie zapłacić więcej za usługę, pod warunkiem że jest ona bardziej przyjazna dla środowiska. Odnawialne źródła energii ciągle w Polsce są technologią, która pozwala pozytywnie się wyróżnić. 

 

Bogdan Szymański

 

 

Artykuł dostępny także w e-magazynie TERMOMODERNIZACJA wydanie 7-8/2012:

6 2012termo