Montaż okien to nie tylko kwestia pracy wykonanej przez ekipę instalatorów. Problemy mogą wynikać z niedociągnięć już na etapie doboru stolarki okiennej. Oto kilka czynników, na które warto zwrócić uwagę.

Nieoczyszczone i nierówne podłoże

Niedbałość w przygotowaniu miejsca pracy już na wstępie podnosi ryzyko rozszczelnienia się połączenia okien z murem. W efekcie powstanie mostek termiczny, a mur może z czasem zawilgotnieć.

Zbyt duże okna

Jeżeli zdecydujemy się na wybór za dużych w stosunku do otworu okien, znika tzw. luz dylatacyjny. W takiej sytuacji rośnie ryzyko powstania mostków termicznych, gdyż nie będziemy w stanie poprawnie uszczelnić miejsca styku okna ze ścianą. W efekcie grozi nam zawilgocenie ścian w okolicach okien.

Musimy pamiętać również o tym, że ramy okienne wraz ze zmianą temperatur zmieniają nieco swoje wymiary. Jest to zachowanie naturalne i normalne. Jednak montaż okien na styk uniemożliwia „pracę” okien w szczelinie dylatacyjnej, co powoduje wygnanie się ramy i możliwość zakleszczania się skrzydeł latem.

Za małe okna

Montaż okien, które są za małe w stosunku do przygotowanego otworu generuje problemy z poprawnym przytwierdzeniem ich do muru. W efekcie kotwy lub dyble nie będą utrzymywać ramy w jednym miejscu podczas silnych wiatrów. Z tego powodu nigdy nie będziemy w stanie dobrze uszczelnić przestrzeni między oknem a murem, przez co powstaną mostki cieplne i wzrośnie ryzyko zawilgocenia ścian.

Źle dobrane profile okienne

Jeżeli ramy okażą się zbyt wąskie w stosunku do szerokości węgarka, stworzymy zbyt dużą szczelinę dylatacyjną. Wymiar okna z zewnątrz będzie wydawał się odpowiedni, jednak za węgarkiem pomiędzy ramą a ścianą powstanie przestrzeń trudna do zaizolowania. W efekcie pojawią się problemy takie same jak w przypadku zbyt małych okien. Warto w takiej sytuacji zastosować poszerzane ramy lub odpowiednie zestawy dokręcane do standardowych obramowań.

montaż okien

źródło: Shutterstock

Brak klocków podporowych

Montaż okien w taki sposób skutkuje pionowymi ruchami okna. W efekcie następują odkształcenia stolarki i uszkodzenia tynku. Po raz kolejny ryzykujemy zawilgocenie muru oraz przenikanie zimnego powietrza z zewnątrz.

Montaż okien bez listew progowych

Listwa progowa jest elementem niezbędnym do poprawnego montażu okien. Pozwala na prawidłowy montaż parapetów oraz bezbłędne uszczelnienie przestrzeni pod oknem. Brak listwy progowej powoduje, że ekipa montażowa najprawdopodobniej zamocuje parapet wsuwając go pod okno, ewentualnie przytwierdzi do ramy. Tak czy inaczej efektem będzie podciekanie wody opadowej i zawilgocenie muru.

Montaż okien na styk z węgarkiem

Pomiędzy węgarkiem a ramą okna również należy pozostawić odpowiednią szczelinę dylatacyjną. Bez niej nie będziemy w stanie poprawnie zaizolować styku ramy ze ścianą.

Niewystarczająca ilość kotew lub dybli

Pamiętajmy, aby okno było przykręcone nie tylko po bokach do muru, ale również do nadproża i progu. Za mała ilość mocowań może skutkować odkształceniami ramy, a także rozszczelnieniem połączenia okna ze ścianą.

Niedbałość i oszczędność podczas izolacji okna

Uszczelnienie pianką montażową powinno zostać wykonane z należytą starannością. Szczeliny dylatacyjne powinny być dokładnie wypełnione. Należy również pamiętać o uszczelnieniu połączenia z murem podokiennym. Warto zastosować od zewnątrz folię paroprzepuszczalną (wodoszczelną i wiatroszczelną), a od wewnątrz folię o większym stopniu paroizolacyjności. W ten sposób zabezpieczymy się przez zawilgoceniem okolic okna, a jeżeli wilgoć już się tam znajdzie, będzie mogła zostać usunięta na zewnątrz.

Błędy różne, ale efekt jeden

Podczas lektury tego tekstu może rzucać się w oczy niemal identyczny efekt każdego z popełnionych błędów. Niepoprawna izolacja okna prawie zawsze będzie skutkować powstaniem mostków termicznych, przedmuchem wiatru oraz zawilgoceniem otoczenia ram. W efekcie na początku będziemy odczuwać dyskomfort, a z czasem pojawią się dużo poważniejsze problemy z wilgocią. Wielu z tych błędów można uniknąć w prosty sposób – odpowiednio dobierając wymiary okna oraz wykonując montaż starannie, bez pośpiechu.

Warto przeczytać:

Najważniejsze parametry okien

Opracowano na podstawie: OKNOTEST.PL, twojeokna.info

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja