Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, 37% z Funduszu Odbudowy ma być przeznaczone na pokrycie tzw. zielonych, proklimatycznych inwestycji. Z kolei jednym z celów szczegółowych, który przyświeca programom operacyjnym w unijnej Umowie Partnerstwa jest promowanie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

Spełnienie obu tych warunków jest możliwe poprzez uwzględnienie w Krajowym Planie Odbudowy i w programach operacyjnych zagadnienia kompleksowej modernizacji energetycznej budynków. Pod tym pojęciem rozumiemy działania obejmujące: eliminację strat energii przez przegrody zewnętrzne, poprawę efektywności energetycznej systemów technicznych budynków (ogrzewania, chłodzenia, wentylacji, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia) oraz wymianę źródła ciepła na wydajne i nieemisyjne. Ważne jest również zachowanie odpowiedniej kolejności działań, szczególnie w zakresie termomodernizacji i wymiany źródła ciepła, czyli najpierw przeprowadzana jest termomodernizacja, potem dobierane źródło ciepła. W przeciwnym razie narażamy użytkownika budynku na dodatkowe koszty w wyniku zakupu przewymiarowanego źródła ciepła, które po późniejszej modernizacji nie będzie pracowało efektywnie.

W połowie lutego,  Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii opublikowało długo oczekiwany dokument Długoterminowej Strategii Renowacji Budynków, który przy okazji propozycji działań wspierających renowację polskich budynków identyfikuje również potencjał możliwości i wsparcia finansowego jaki niesie ze sobą KPO.

Stoimy obecnie przed poważnym wyzwaniem odbudowy gospodarki po kryzysie, ale również przed olbrzymią szansą, żeby tę wyjątkowo trudną sytuację przekuć w nasz sukces. Polska ma szanse na uzyskanie znacznego wsparcia finansowego z uruchamianych właśnie funduszy unijnych. Odpowiednie ukształtowanie programów w ramach których odbędzie się dystrybucja wspomnianych środków może zapewnić nie tylko wzrost gospodarczy, ale również poprawę jakości życia Polaków, zdrowie i odporność społeczeństwa.

Przykładem takich działań jest bez wątpienia kompleksowa modernizacja energetyczna budynków, która może wygenerować nawet 300 tys. nowych miejsc pracy o różnych stopniach kwalifikacji.  Jest to również najskuteczniejsza metoda rozwiązania problemów smogu i ubóstwa energetycznego, które bardzo często są ze sobą powiązane. Efektywne budynki to podstawa do przeprowadzenia sprawiedliwej i ekonomicznie opłacalnej transformacji energetycznej, to możliwość wypełnienia przez Polskę zobowiązań redukcji emisji CO2, a także możliwość implementacji innowacyjnych technologii i rozwiązań z zakresu energetyki. Ale przede wszystkim, efektywne budynki to zdrowe budynki i bezpośrednio wpływają na zdrowie i budowanie odporności społeczeństwa, co jest obecnie i będzie niezmiernie istotne w kolejnych latach.

Dlatego tak istotne jest, aby  w ramach tworzonych dokumentów, opracować program wsparcia modernizacji energetycznej budynków, który:

  • promowałby kompleksowość, a jednocześnie odpowiednią kolejność wykonywanych prac
  • był programem dotacyjnym z termomodernizacją budynku jako warunkiem koniecznym dotacji
  • byłby prosty i przejrzysty
  • mógłby być łączony z innymi istniejącymi programami wsparcia
  • uwzględniałby systemy kontroli efektów, np. w formie uproszczonego audytu energetycznego

Z powyższymi postulatami dot. programu wsparcia można, bardziej szczegółowo zapoznać się w raporcie inicjatywy Fala Renowacji. Zawiera on szczegółowy opis, wspomnianych powyżej, pozytywnych efektów wdrażania środków poprawy efektywności energetycznej budynków (www.falarenowacji.com).

O powyższych tematach przedstawiciele inicjatywy Fala Renowacji rozmawiali, w pierwszej połowie lutego br. podczas debaty eksperckiej  z przedstawicielami Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. W trakcie spotkania omawiana była polska Długoterminowa Strategia Renowacji (DSR) oraz nowe źródła finansowania kompleksowej modernizacji budynków pochodzące z Unii Europejskiej. Zachęcamy do przeczytania krótkiego podsumowania tego spotkania i zapoznania się ze skrótem nagrania.

 

Fala Renowacji

Międzysektorowa grupą ekspertów zajmujących się zagadnieniami związanymi z efektywnością energetyczną budynków.