Wykwity, zamszenia i zabrudzenia to najczęstsze przyczyny źle wyglądającej elewacji budynku. Jak i czym wyczyścić elewację? Czy samo czyszczenie wystarczy? Co z impregnacją? Kiedy i po co należy ponownie wymalować ściany zewnętrzne budynku?

Jak wygląda czyszczenie elewacji budynku?

Do mycia elewacji używa się dyszy zraszającej, aplikującej odpowiednie środki chemiczne pod ciśnieniem. Wiek, rodzaj i stan elewacji będzie decydował o tym, jakie ciśnienie zastosować.
Rodzaje tynków i dopuszczalny sposób ich czyszczenia:

TYNKI MINERALNE – nie powinno się szorować szczotkami ani poddawać dużemu ciśnieniu podczas mycia myjką ciśnieniową, ponieważ można doprowadzić do uszkodzenia. Takie tynki myjemy samą wodą.
TYNKI AKRYLOWE – można je myć ciśnieniowo czy szorować, używając proponowanych środków myjąco-impregnujących.

Zabrudzenia na elewacji budynku: rdza z elementów metalowych i zabrudzenia biologiczne.
Fot. Termomodernizacja

Obecne na rynku środki chemiczne które usuwają ze ścian praktycznie wszystkie zanieczyszczenia i impregnują myją powierzchnię.

Mycie elewacji – porady praktyczne

  • Przed przystąpieniem do prac należy wypróbować, czy uzyskaliśmy prawidłowe stężenie środków ( Na kawałku ściany w miejscu niewidocznym rozprowadzamy środek i pozostawiamy do czasu reakcji. Obserwujemy efekty – gdy jest za słaby, można zwiększyć jego stężenie, a w sytuacji odwrotnej rozcieńczyć).
  • Zaleca się mycie pod ciśnieniem z dyszą zraszającą ( w celu uniknięcia uderzenia punktowego strumienia wody i w efekcie uszkodzenia elewacji).
  • Zabezpieczenie folią stolarki zewnętrznej: drzwi i okna
  • Preparat należy nakładać od góry ściany do dołu, by spływające zanieczyszczenia nie zabrudziły wyczyszczonych już powierzchni.
  • Ważnym jest, by czyszczenie elewacji odbywało się w odpowiednich warunkach dodatniej temperatury zewnętrznej.
  • Należy zwrócić również uwagę na zachowanie prawidłowych odstępów czasowych pomiędzy wykonywaniem prac.

Czym myć i impregnować? – przykład

Na rynku dostępnych jest wiele środków do mycia ścian zewnętrznych. Jednym z nim jest Algizid – stosowany jest na biologiczne zabrudzenia, zamszenia, wykwity, grzyby i porosty. Co ważne, można go stosować na elewacjach suchych i mokrych, a dzięki temu, że jest bezwonny i bezbarwny można go stosować również wewnątrz budynku.

Po nałożeniu tego preparatu zostawiamy go na elewacji na czas 6-12 godzin. Po tym czasie należy go spłukać z powierzchni ściany środkiem Cleanforce i wodą, a gdy zabrudzenia były silne, czynności należy powtórzyć.

PRAKTYCZNA PORADA! Podczas nakładania na ścianę preparatu Algizid, można użyć zwykłego pędzla malarskiego “ ławkowca”!

Kolejne zabiegi wykończeniowe należy wykonywać po całkowitym wyschnięciu mytej powierzchni.

Mycie i impregnacja to nie wszystko!

Każde mycie elewacji pod ciśnieniem powoduje mniejsze, lub większe uszkodzenia struktury tynku. Właśnie dlatego w 90% przypadków zalecane jest, by po myciu i impregnacji przemalować całość elewacji. Malowanie elewacji, niezależnie od mycia i impregnacji powinno się wykonywać średnio co 5 lat. Chociażby po to , by zmyć z niej zanieczyszczenia z powietrza.
Do malowania ścian zewnętrznych powinno się używać specjalnych farb elewacyjnych. Są to np. farby krzemianowe, akrylowe, czy polikrzemianowe. Ważne, by zadbać o ich paroprzepuszczalność. Farba powinna również chronić powierzchnię przed wykwitami biologicznymi i przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Promienie ultrafioletowe powodują częściową utratę pigmentacji – kolory blakną.

Koszty mycia elewacji

Poniżej prezentujemy szacunkowe koszty mycia 1 m2 elewacji. W skład kosztów wchodzą materiały i robocizna.

KOSZTY MYCIA 1 mELEWACJI
STOPIEŃ ZABRUDZENIA
RODZAJ PODŁOŻA I – II III
Tynki mineralne 4-11 zł/m2 11-20 zł/m2
Tynki akrylowe 10-18 zł/m2 19-28 zł/m2
Plany olejowe i ropopochodne 20-26 zł/m2
Mycie kamienia | betonu 4-15 zł/m2 20-25 zł/m2
Mycie sidingu 4-14 zł/m2 14-24 zł/m2
Mycie pow. blaszanych płaskich 3-9 zł/m2 9-15 zł/m2

Opracowanie: Redakcja Termomodernizacja

Ceny usługi mycia elewacji zależą od stopnia jej zabrudzenia. Stopień zabrudzenia i poziom trudności wpływają na ostateczną cenę.

  • I stopień zabrudzenia – mycie mechaniczne elewacji wraz z myciem środkiem Clinforce
  • II stopień zabrudzenia – mycie mechaniczne elewacji wraz z myciem środkiem Clinforce + punktowe zabrudzenia do usunięcia środkiem Alkazid (np. zawilgocenia w narożach)
  • III stopień zabrudzenia – zmycie wodą dużych zabrudzeń, mycie mechaniczne elewacji wraz z myciem środkiem Clinforce, powierzchniowe zabrudzenia do usunięcia środkiem Alkazid (zawilgocenia,, zabrudzenia ropopochodne, zabrudzenia biologiczne w tym grzyby, mchy, porosty)

Wygląd elewacji decyduje o walorach wizualnych i estetycznych każdego budynku. Zabiegi o których piszemy powinno się wykonywać regularnie, przynajmniej co 5 lat. Warto wiedzieć, że takie zabiegi po części hamują proces starzenia się tynku.

W materiale wykorzystano do kalkulacji produkty firmy KABE

Redakcja Termomodernizacja