Przy wyborze konkretnego rozwiązania i konkretnego producenta nie należy sugerować się tylko ulotkami handlowymi, ale np. domagać się wyliczenia szacunkowych zysków solarnych korzystając z niezależnych programów obliczeniowych takich jak Kolektorek, GetSolar czy TSol. Programy te są w stanie wyliczyć szacunkowe zyski solarne i porównać spodziewane efekty pracy między poszczególnymi producentami kolektorów słonecznych płaskich czy próżniowych. Ocenie powinna podlegać cała instalacja solarna a nie tylko pojedynczy kolektor!

Przede wszystkim powinniśmy również zwrócić uwagę na certyfikaty poświadczające wysoki standard wykonania danego kolektora. Certyfikat, który uznawany jest w całej Europie, to Solar Keymark. Większość producentów kolektorów słonecznych ma prawo do dysponowania tym znakiem.

Certyfikat Solar Keymark wprowadzony w 2003 roku przez Europejską Federację Cieplnego Przemysłu Solarnego (ESTIF) we współpracy z Europejskim Komitetem Standaryzacji; którego członkiem jest także Polska; świadczy o zgodności produktu z europejskimi normami EN 129775 i EN 12976.

Wybierane losowo egzemplarze kolektorów firmy, która stara się o przyznanie Solar Keymark, przechodzą kompleksowe badania w zakresie wydajności i wytrzymałości, badany jest także sam zakład produkcyjny. Ponadto, aby nie stracić raz zdobytego certyfikatu, firma musi stale utrzymywać wysoką, jakość swoich produktów, badania są, bowiem cyklicznie powtarzane. Znak Solar Keymark przyznaje kilka certyfikowanych (niezależnych) instytutów badawczych. Pełną listę wraz raportami można uzyskać na stronie internetowej www.estif.org/solarkeymark/regcol.php.

Dodatkowo oprócz takich danych jak sprawność optyczna kolektora czy współczynniki strat ciepła a1 i a2, powinniśmy zwrócić uwagę na podawaną moc użyteczną kolektora w zależności od natężenia promieniowania słonecznego i różnicy temperatur płynu solarnego w kolektorze i otoczenia. Np. zgodnie z przeprowadzonego przez Fraunhofer-ISE we Fryburgu, testu dla płaskich kolektorów słonecznych marki Junkers serii Excellence oraz Compact moc użyteczna kolektora jednostkowego [W] przy natężeniu promieniowania słonecznego na poziomie G=1000 [W/m²] oraz różnicy temperatur pomiędzy średnią temperaturą czynnika grzewczego w kolektorze a temperaturą otoczenia (tm − ta [K]) wynosi:

Model

kolektora

Powierzchnia

czynna [m2]

10 [K]

30 [K]

50 [K]

70 [K]

Excellence FKT-1

2,23

1744

1553

1335

1091

Compact FCC -1

1,94

1388

1209

1009

787Fot. Kolektory Excellece (fot. Junkers)


Fot. Kolektory Compact (fot. Junkers)

Trzeba też pamiętać, iż kolektor słoneczny jest jednym z elementów składowych całej instalacji solarnej, dlatego powinniśmy zwrócić uwagę na dodatkowe szczegóły:

  • sposób podłączenia – np. ewentualna możliwość podłączenie 5 kolektorów z jednej strony pozwala znacznie zmniejszyć ilość rur, otuliny w stosunku do tradycyjnego podłączenia, co wpływa na zmniejszenie start ciepła na przesyle ciepła, nie mówiąc już o zmniejszeniu zajmowanej powierzchni na dachu,
  • rodzaj zastosowanej pompy obiegu solarnego – np. zróżnicowanie solarnych grup pompowych poprzez zastosowanie dużego typoszeregu pomp, najmniejsze obsługujące do 5 kolektorów największe obsługujące do 50 kolektorów– pozwala to ograniczać zużycie prądu i zmniejszyć koszty eksploatacji;
  • sterowanie – oprócz instalacji solarnej prawie zawsze mamy do czynienia z innym układem grzewczym np. układem z kotłem kondensacyjnym – warto wtedy zwrócić uwagę czy w ofercie producenta są regulatory solarne bezpośrednio współpracujące z kotłem, dzięki czemu moglibyśmy jednym regulatorem sterować obiegiem kotłowym i solarnym. Np. opatentowany przez Junkersa program SolarControlUnitInSide szacujący zyski solarne i optymalizujący współpracowanie kotła i kolektorów słonecznych prowadzi do uzyskania dodatkowych oszczędności.
  • waga kolektorów – to nie tylko łatwość montażu przez instalatora ale również mniejsze obciążenie dachu – przy wielkości kolektorów na poziomie 2,32 m2 kolektory słoneczne marki Junkers serii ważą tylko 44 kg, a w przypadku serii Compact waga wynosi tylko 30 kg.
  • powierzchnia kolektora – nie powinniśmy patrzeć tylko na wymiary zewnętrzne kolektora, ale przede wszystkim na powierzchnię czynną – w przypadku kolektorów Junkers ponad 96% to powierzchnia czynna,
  • gwarancja na sprawne działanie urządzenia – np. w przypadku Junkersa jest to 5 lat od zakupu kolektorów słonecznych,
  • dotacje – od zeszłego roku wprowadzono ogólnopolski program dotacji na kolektory słoneczne dla klientów indywidualnych oraz wspólnot mieszkaniowych. Dotowane są kredyty udzielane na układ solarny wraz z wykonawstwem. Klient indywidualny ma możliwość uzyskania dotacji nawet do 45% tzw. kosztów kwalifikowanych, które nie mogą być jednak większe niż 2500 PLN na każdy 1m2 zastosowanych kolektorów słonecznych, – czyli większe kolektory dają szansę na większą dotację! Od tego roku dotacje do kredytu można uzyskać również, jeżeli kolektory będą wspomagały centralne ogrzewania. Instalując zestaw urządzeń marki Junkers przeznaczony do solarnego wspomagania ogrzewania c.w.u. i centralnego ogrzewania w budynku o powierzchni użytkowej ok. 150 m2, w skład którego wchodzi 5 kolektorów słonecznych typu Comfort lub Excellence o powierzchni 2,37 m2 każdy, można uzyskać dotację w wysokości 13 331 zł.

Na koniec warto też zwrócić uwagę na specyfikę budynku, w którym będziemy stosowali solarne wspomaganie ogrzewania ciepłej wody. O ile w przypadku domów jednorodzinnych mówimy o rocznych oszczędnościach rzędu nawet do 60% to w przypadku domów wielorodzinnych przyjmujemy, iż optymalny stopień pokrycia potrzeb c.w.u. w dużej instalacji solarnej powinien wynosić 35-45% w skali roku.

Dopiero po porównaniu tych wszystkich danych można spokojnie podjąć decyzję, jakie kolektory zamontować.

 Autor:
Jerzy Grabek
Junkers

Artykuł sponsorowany