Gospodarka cieplna budynku, utożsamiana z odczuwaniem komfortu użytkowania takiego budynku, od zawsze powodowała i zapewne nadal będzie powodować ból głowy właścicielom domów jednorodzinnych. Chodzi rzecz jasna o ekonomikę, a więc przetrwanie sezonu grzewczego, w którym koszty paliwa zużywanego dla potrzeb centralnego ogrzewania pochłaniają znaczną część domowego budżetu.

Z jednej strony mamy zatem do czynienia z kosztami eksploatacyjnymi, z drugiej strony pojawia się poszukiwanie możliwości ich zmniejszenia, ale przy jednoczesnym poniesieniu kosztów inwestycyjnych, a więc na termomodernizację budynku. Pojawiają się pytania o okres zwrotu poniesionych nakładów, o roczne oszczędności, jakie wynikać będą ze zmniejszenia zapotrzebowania budynku na ciepło. Precyzyjną odpowiedź na powyższe pytania daje audyt energetyczny.

Czy audyt energetyczny jest konieczny przed podjęciem prac termomodernizacyjnych?

Nie jest, ponieważ firmy wykonujące docieplenia budynków i tak wykonają swoją pracę, za którą wezmą od inwestora odpowiednią kwotę. Czy wykonają swoją pracę tak, jak należy? W większości przypadków zapewne tak, być może zlikwidowane zostaną wszystkie mostki cieplne, styropian będzie klejony obwodowo, a nawiercone w ścianie otwory zostaną oczyszczone przed kołkowaniem. Stanie się tak pod warunkiem, że trafimy na rzetelną firmę wykonawczą. Nie zmieni to jednak jednej zasadniczej kwestii, a mianowicie tego, że działanie bez audytu energetycznego będzie nadal działaniem „po omacku”.

Na czym polega audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to opracowanie określające w precyzyjny sposób zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne potencjalnej inwestycji, zawierające rekomendacje co do przyjęcia rozwiązań optymalnych z punktu widzenia ekonomiki przedsięwzięcia (poniesionych nakładów inwestycyjnych do uzyskanych efektów w określonym czasie). Opracowanie takie, wraz ze wskazaniem wariantu optymalnego, stanowi jednocześnie założenia do projektu termomodernizacji.

Audyt energetyczny można zdefiniować więc jako systematyczną procedurę pozwalającą na zdobycie wiedzy na temat profilu zużycia energii danego budynku oraz określenie opłacalnych ekonomiczne działań i wynikających z ich realizacji oszczędności. Zrozumienie istoty wykonania audytu energetycznego w przypadku właścicieli czy użytkowników obiektów powinno wynikać wprost ze świadomości istnienia różnicy pomiędzy zużyciem energii w obiekcie a możliwym do osiągnięcia poziomem zużycia. Wynika on z podjęcia określonych działań na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej. Rolą audytora energetycznego jest w każdym z przypadków dostarczenie wiedzy, w jaki sposób i przy zastosowaniu jakich technologii taki stan osiągnąć.

Efekty audytu energetycznego

Efektem przeprowadzenia audytu energetycznego jest zaproponowanie możliwych do wykonania przedsięwzięć, których wynikiem będzie zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie, kosztów na cele ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Czasy się zmieniają, warunki techniczne dla nowopowstających budynków są coraz bardziej rygorystyczne, ale jedno jest niezmienne – wszyscy chcemy, żeby w naszym domu było ciepło. Termomodernizacja to nie tylko sposób na odczuwanie wyższego komfortu użytkowania budynku, ale także obniżenie jego kosztów eksploatacyjnych. Aby jednak mogła przynieść spodziewane efekty musi być przeprowadzona w sposób profesjonalny, a bez audytu energetycznego, będzie to bardzo trudne.

Fragment artykułu pt. Audyt energetyczny | Warto czy nie? Źródło: GLOBEnergia 1/2018

Dr inż. Michał Kaczmarczyk
RESponsibility Polska

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.