Wojewódzkie fundusze od poniedziałku (21 stycznia 2019 r.) wznowią nabór wniosków o dofinansowanie po przeprowadzeniu niezbędnej aktualizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz po dostosowaniu systemów informatycznych do zmian w prawie powszechnie obowiązującym.

Przerwa w naborze

NFOŚiGW poinformował 1 stycznia 2019 r. o tymczasowym wstrzymaniu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze, prowadzonych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przerwa w naborze wniosków miała charakter przejściowy i wynikała z wejścia w życie ustawy wprowadzającej termomodernizacyjną ulgę podatkową oraz dostosowaniem systemu informatycznego. Była to swego rodzaju przerwa techniczna – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Trwają ostatnie testy informatyczne. Minister zachęca więc wszystkich obywateli do składania wniosków od najbliższego poniedziałku.

O co chodzi z nową ustawą?

W zeszłym roku minister środowiska Henryk Kowalczyk zapowiadał, że instytucje nie będą się szczególnie spieszyć z wypłatą dofinansowań, o które można starać się od 19 września 2018 r. Powodem ma być błąd w pierwotnej wersji programu, przez który beneficjenci programu musieli za nią płacić podatek.

Gdy tylko uzmysłowiono sobie problem, rządzący obiecali, że jak najszybciej tę pomyłkę naprawią i w ramach rekompensaty pojawi się stosowna ulga podatkowa.

Z tego powodu potrzebna była nowelizacja prawa podatkowego. W tym przypadku obyło się bez zwłoki i nowe regulacje właśnie weszły w życie. Oficjalnie nowe prawo obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Ogromne zainteresowanie programem

Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez WFOŚiGW. Pierwsze umowy są już podpisywane z beneficjentami.

Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku i Mazowszu, gdzie złożono odpowiednio – ponad 3,5 tys. oraz ponad 2,3 tys. wniosków. Do tej pory, czyli do 17 stycznia 2019 r., podpisano przeszło 100 umów na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.