Niedokładny montaż okien może prowadzić do powstawania szczelin, przez które przenika powietrze i wilgoć. Tworzą się mostki termiczne oraz przenika wilgoć, która sprzyja rozwojowi grzybów pleśniowych.

Jednym z podstawowych błędów przy montażu okna jest nieoczyszczenie oraz niewyrównanie podłoża przed rozpoczęciem prac. Nie wolno pozostawiać starego materiału uszczelniającego okien, gruzu i pyłu oraz skorodowanych materiałów budowlanych. Należy także uzupełnić ubytki w murze oraz wyrównać powierzchnie.

Materiały pozostawione przed montażem okna, które nie są zespolone z murem, powodują powstawanie szczelin. Bardzo ważne jest również użycie odpowiedniej liczby kotew do montażu okna. Pojedyncze mocowanie jest zbyt mocno obciążone, co powoduje poprzeczne ruchy okna.

Podobne skutki niesie ze sobą mocowanie okna bez użycia klocków lub klinów. Okno osadzone jest wtedy niestabilnie i porusza się w pionie.

Ruchy okna powodują odkształcanie się ramy i rozszczelnianie połączeń.

Montaż okna bez listwy progowej uniemożliwia zamontowanie parapetu wewnętrznego pod ramą, w wyniku czego woda opadowa może wnikać pod ramę i do pomieszczenia.

Błędy w ścianach z węgarkiem
Ustawienie okna równo z węgarkiem uniemożliwia uszczelnienie styku między nimi.
Najczęściej występującymi błędami przy zbyt szerokich węgarkach jest chowanie całej ramy za węgarek oraz niewystarczające utwierdzenie okna w ościeżu, przez co występuje nadmierny luz dylatacyjny. Ustawienie okna na równi z ościeżem, co uniemożliwia uszczelnienie tych elementów z powodu braku luzu dylatacyjnego. Przypadek ten występuje, gdy okno jest za szerokie w stosunku do otworu okiennego.

Błędy w ścianach bez węgarka
Błędy w tym przypadku polegają najczęściej na niepoprawnym uszczelnianiu.

Brak izolacji paroszczelnej wewnątrz oraz paroprzepuszczalnej z zewnątrz, powoduje przenikanie wilgoci z powietrza do styków.

Uszczelnianie samą pianką jest skuteczne tylko na krótko, gdyż pianka pod wpływem promieniowania słonecznego oraz opadów atmosferycznych traci swoje właściwości i powstają szczeliny.
Stosowanie tynku do uszczelnień nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż nie wytrzymuje on naprężeń w wyniku czego złącza rozszczelniają się.

W wyniku wymienionych wyżej błędów montażowych powstają szczeliny przez które przenika wilgoć oraz powietrze, które z jednej strony powoduje utratę ciepła z pomieszczenia, a z drugiej jest źródłem przeciągów.

Do powstawania szczelin prowadzą również odkształcenia okna. Przez szczeliny mogą przenikać wody opadowe, które przenikają do wnętrza budynku, powodują korozję elementów konstrukcyjnych (np. dybli i kotew), zamakanie uszczelek, a także zawilgocenie muru. Zagrożeniem jest również wilgoć wnikająca do budynku wraz z powietrzem, gdyż później może się wykraplać na szybach, ramach i ościeżach. Wilgoć stwarza warunki do rozwoju grzybów pleśniowych.

Na podstawie poradnika „Okna prawidłowo zamontowane” Tomasza Dąbrowskiego