Niedokładne obliczenia strat ciepła =  źle dobrana moc źródła ciepła

Z pozoru może się wydawać, że w zakresie doboru źródła ciepła błędem jest tylko jego niedoszacowanie – wtedy będzie nam po prostu zimno. Ale nic bardziej mylnego. Przewymiarowane urządzenie, nie dość że jest droższe w momencie zakupu, to będzie pracować poza zakresem optymalnych parametrów. W ten sposób obniżamy sprawność instalacji, skracamy żywotność źródła ciepła, podnosimy emisję szkodliwych substancji, a za paliwo płacimy więcej niż w przypadku prawidłowo dobranego układu.projekt

Instalację grzewczą należy dobierać, bazując na rzeczywistych danych o ogrzewanym obiekcie. Tylko w taki sposób uda się wyliczyć poprawnie straty ciepła, według których dobieramy źródło. Nie warto obliczać zapotrzebowania na podstawie wskaźników ogólnych dla budynków w postaci np. 80 W/m2, gdyż w żaden sposób nie uwzględniają one cech charakterystycznych naszego domu. Nieprofesjonalne podejście do tego zagadnienia może powodować nawet 50% błąd! Pamiętajmy, że każda kWh energii – w takiej czy innej postaci – kosztuje.

Grzejniki niedopasowane do zapotrzebowania pomieszczenia

Drugi z efektów niepoprawnego obliczenia strat ciepła. Oczywiste jest, że zbyt mały grzejnik nie będzie dostarczał odpowiedniej ilości ciepła do pomieszczenia – jest to widoczny na pierwszy rzut oka efekt tego błędu.

Niepoprawnie dobrane grzejniki utrudnią nam lub uniemożliwią wyregulowanie instalacji. Problem będzie mniejszy, gdy wszystkie grzejniki będą miały zbyt dużą moc, ponieważ uda się tak dopasować parametry zasilania instalacji, by pracowała poprawnie. Gorzej, gdy źle dobrane będą tylko niektóre kaloryfery, ponieważ nie będziemy w stanie prawidłowo wyregulować instalacji.

Chcąc uniknąć tego błędu należy porównać parametry grzejników podane przez producenta z tymi przyjętymi w projekcie.

Brak obliczeń przepływu wody

Prędkość przepływu wody w instalacji grzewczej jest bardzo ważnym czynnikiem. Gdy jest ona zbyt duża, może generować hałas w każdym elemencie regulacyjnym instalacji, również w tych zamontowanych w pomieszczeniach mieszkalnych. Efektem niestabilnego ciśnienia będzie irytujący szum dochodzący z okolic zaworu grzejnikowego. Jak go uniknąć? Przed wykonaniem instalacji wystarczy obliczyć przepływy.przeplyw-wody

Niepoprawne rozmieszczenie czujników temperatury

Czujniki temperatur powinny być montowane w miejscach reprezentatywnych dla całego budynku. W przypadku, gdy umieścimy je tam, gdzie pojawiają się dodatkowe zyski ciepła – np. od promieniowania słonecznego, dodatkowego źródła ciepła (kominka) czy od większej niż zwykle ilości ludzi – będą zbyt wcześnie wyłączać kocioł. Jeśli umieścimy je w miejscu, gdzie temperatura jest sztucznie zaniżana, np. w pobliżu drzwi wejściowych, będą przegrzewać pomieszczenie.

Czujniki zewnętrzne należy montować w miejscach osłoniętych przed promieniowaniem słonecznym. Unikniemy wówczas sztucznego zawyżenia temperatury zewnętrznej i przyspieszonego obniżenia temperatury zasilania instalacji.

Nieodpowiednia izolacja rur

Do izolacji rur w ogrzewaniu wysokotemperaturowym nie nadaje się otulina z pianki polietylenowej. Jest co prawda tania i łatwa w montażu, ale topi się w wysokiej temperaturze. Dla takich przypadków lepszym rozwiązaniem jest wełna mineralna.rury

Brak próby szczelności

Próba szczelności jest wysoce zalecana. Jeśli decydujemy się na instalację, która zostanie na stałe wmontowana w przegrodę (jak np. ogrzewanie podłogowe), powinniśmy ją traktować jako obowiązkową. Polega ona na napełnieniu układu wodą i obserwacji jej ciśnienia, którego spadek poinformuje nas o nieszczelności. Jeśli instalacja zostanie przykryta, lokalizacja uszkodzenia będzie bardzo trudna i narazimy się na wysokie koszty napraw.

Zbyt słaby ciąg kominowy

Ciąg kominowy należy dopasować do parametrów kotła. Informacje o wymaganym ciągu lub wprost o wymaganej wysokości komina zwykle podane są w dokumentacji technicznej urządzenia. Za mały ciąg kominowy skutkuje pogorszeniem parametrów pracy kotła, spadkiem sprawności i wzrostem emisji.

Brak projektu

Instalacja wykonana bez projektu może działać. Ale istnieje duże ryzyko, że nie będzie pracować w swoich optymalnych parametrach, więc mogłaby być tańsza w eksploatacji.

Z drugiej strony dobrze wykonany projekt jest nieocenioną pomocą w sytuacji awaryjnej, a także kiedy chcemy dokonać konserwacji lub modyfikacji instalacji.

Opracowano na podstawie: Murator Dom, Budujemy Dom.

Redakcja Termomodernizacja