Standardowo, zwracamy uwagę na współczynnik U – przenikania ciepła. W przypadku okna liczy się również jego szczelność, a także zdolność przepuszczania promieni i energii słonecznej. Wszystkie te parametry powinniśmy odnaleźć w dokumentacji technicznej okna.

Współczynnik przenikania ciepła (Uw) – wyrażany w W/(m2*K) informuje nas, ile ciepła w ciągu godziny przeniknie przez  1 m2 powierzchni płaskiej, przy różnicy temperatur 1oC. Im niższa wartość tego parametru dla naszego okna, tym lepiej – zaoszczędzimy na ogrzewaniu. Zwróćmy jednak uwagę, że na współczynnik przenikania ciepła dla całego okna składają się współczynniki dla szyby (Ug) oraz ramy (Uf) – mnożone przez udział ich powierzchni w powierzchni całkowitej okna. Będzie zależał również od jakości połączenia ramy z szybą.

Uwaga – dla klienta najważniejszy jest współczynnik całkowity Uw! Nie popełniajmy popularnego błędu – uznawania współczynnika przenikania ciepła szyby za współczynnik dla całego okna – rama również się liczy!

Pamiętajmy, że przepisy wymagają, by w nowych budynkach współczynnik U okien (z wyjątkiem dachowych) powinien wynosić nie więcej niż 1,1 W/(m2*K). Dla okien dachowych wartość graniczna to 1,3 W/(m2*K).

Producenci w swojej ofercie już dawno wyprzedzili wymagania – na rynku możemy znaleźć okna o współczynniku U nawet na poziomie 0,7 – 0,6 W/(m2*K).

Współczynnik przepuszczalności światła Lt obrazuje jaki procent światła docierającego do szyb jest przepuszczany do wewnątrz. Im większa jego wartość, tym lepiej pakiet szybowy przepuszcza światło.

Współczynnik całkowitej przepuszczalności energii słonecznej g (solar factor) – informuje nas, jaka część energii słonecznej padającego na szybę przeniknie do wnętrza pomieszczenia. Im jego wartość jest wyższa tym więcej ciepła słonecznego przenika przez okno. Zimą jest to korzystne – dogrzewamy pomieszczenie zyskami słonecznymi. Latem – już niekoniecznie, gdyż istnieje ryzyko przegrzania budynku.

Wodoszczelność okna informuje, przy jakiej sile wiatru podczas opadów deszczu okno zacznie przeciekać. Najniższa klasa – 1A – oznacza że okno będzie przeciekać nawet przy bezwietrznej pogodzie. Najwyższa – 9A – informuje, że okno zacznie przepuszczać wodę przy wietrze o prędkości ok. 115 km/h. Istnieją również klasy Exxx, gdzie xxx to ciśnienie parcia wiatru. Wszystko przy założeniu, że deszcz będzie padał prostopadle na płaszczyznę okna. Optymalne klasy to od 4A (dla budynków niskich) do 6A (w górach i nad morzem).

Odporność na obciążenie wiatrem, czyli sztywność okna – wskazuje przy jakiej sile wiatru (wiejącego prostopadle na płaszczyznę okna) nastąpi określone ugięcie ramy. Najmniej sztywne okna mają klasę A-1, najsztywniejsze C-6. Dla warunków polskich wystarcza klasa C-2 – przy wietrze o prędkości 130 km/h okno ugnie się maksymalnie o 1/300 długości.

Przepuszczalność powietrza – określa ile powietrza przeniknie przez stolarkę okienną. Wyrażana jest poprzez klasy – od 1 do 4, gdzie 4 oznacza najbardziej szczelne okno. W praktyce wykorzystuje się klasy 3 i 4.

Izolacyjność akustyczna okna Rw informuje o zdolności tłumienia dźwięków. Im wyższa, tym lepiej. Warto przeczytać artykuł o ochronie przed hałasem, w którym kwestię izolacyjności akustycznej opisano bardzo dokładnie.

Planujesz wymianę okien? Podpowiadamy, jak ochronić się przed hałasem!

Odporność na włamanie klasyfikowana jest w skali RC-1 do RC-6. Klasa 1 nie stawia żadnego oporu włamywaczowi – nie potrzeba narzędzi, by je otworzyć. W domach zwykle jest stosowana klasa RC-2 – wytrzymuje 3 minuty podczas próby otwarcia prostymi narzędziami.

To nie koniec…

Istnieją również klasy wytrzymałości mechanicznej okna, siły niezbędnej do jego otwarcia a także wskaźnik odporności na wielokrotne otwieranie i zamykanie okna. Im wyższa klasa dla danego parametru tym lepiej dla nas – okno będzie się łatwiej otwierać i dłużej nam służyć.

Opracowano na podstawie: POID, oknonet.pl

Bartłomiej Tomczyk

Redaktor Termomodernizacja