Katarzyna Siwowska przedstawiła prezentację na temat zmian, które zostały w ostatnim czasie wdrożone w programie Czyste Powietrze. Podkreśliła, że programy Czyste Powietrze i Stop Smog stanowią uzupełniające się instrumenty finansowe nakierowane na termomodernizację domów jednorodzinnych i wymianę w nich nieefektywnych źródeł ciepła. Każdy z programów został uaktualniony i uproszczony w celu większej dostępności dla potencjalnych beneficjentów. Do najważniejszych zmian wdrożonych w programie Czyste Powietrze Siwkowska zaliczyła trzy elementy. Jest to nawiązanie współpracy z gminami, przebudowanie i uproszczenie programu poprzez poziomy dotacji (dwie grupy dochodowe). Kolejny sukces to wdrożenie drugiej części programu, która przeznaczona jest dla Polaków o niższych dochodach. Dotacje na wymianę pieca sięgają nawet 37 tys. zł.

Siwkowska w trakcie wystąpienia przedstawiła dotychczasowe wyniki programu Czyste Powietrze. Według stanu na 23 kwietnia br. liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przekracza 230 tys.

Katarzyna Siwkowska/NFOŚiGW

Przedstawicielka podkreślała, że dofinansowanie sięgające prawie 4 mld zł jest z jednej strony dużą kwotą, ale z drugiej za małą, dlatego przed NFOŚiGW jeszcze dużo pracy, aby usprawnić funkcjonowanie programu, a przede wszystkim dynamikę.

Od nowego roku wzrosła dynamika składanych wniosków (stan na 23 kwietnia 2021 r.). Na wykresach widać spadek aplikacji w okresie świąt wielkanocnych. Żeby zrealizować cel programu Czyste Powietrze dziennie musi wpływać około 6 tys. wniosków, do czego dąży NFOŚiGW.

Wykres: Katarzyna Siwkowska/NFOŚiGW

Przypomnijmy, że w maju NFOŚiGW poinformował, iż w ostatnim tygodniu kwietnia 2021 r. tj. 24-30 kwietnia, wpłynęło 4121 wniosków w programie Czyste Powietrze. O dofinansowanie wymiany źródła ciepła lub termomodernizacji starało się już ponad 240 tys. wnioskodawców.

Widać już rezultaty uprawnienia programu Czyste Powietrze. Siwkowska poinformowała, że w pierwszym kwartale 2020 r. wpłynęły w sumie 16 862 wnioski, natomiast w tym samym okresie w 2021 r. – 33 811 wniosków. W ciągu roku podwojono także kwotę wypłat. W pierwszych trzech miesiącach 2020 r. wypłacono 187 mln zł, natomiast w 2021 r – 275 mln zł.

Priorytety na 2021 r.

NFOŚiGW wyznaczył cztery najważniejsze działania na bieżący rok w celu zwiększenia dostępności beneficjentów do programu. Zrealizowano już działania na rzecz włączenia większej liczby gmin do współpracy poprzez dodatkowe zachęty. Włączono banki komercyjne do programu, ale także 1 stycznia 2021 roku uruchomiono nabór w programie Stop Smog. Celem jest także powołanie grupy roboczej i przygotowanie pierwszego etapu komponentu program skierowanego do najuboższych. Ponadto planowana jest realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie pilotażu dla budynków wielolokalowych, które są już realizowane w Pszczynie i woj. zachodniopomorskim.

Będzie program wspierający likwidację kafloków

Siwkowska poinformowała, żę w planie NFOŚiGW jest także przygotowanie nowego ogólnopolskiego programu priorytetowego ukierunkowanego na likwidację niskiej emisji, wspierającego wzrost efektywności energetycznej w lokalach budynków mieszkalnych wielorodzinnych likwidacja tzw. “kafloków”. Prace planowane są na drugą połowę 2021 r.

Źródło: Europejski Kongres Finansowy

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom