9 lutego 2010 r. Minister Skarbu Państwa podpisał umowę sprzedaży 51,61 proc. akcji Krajowej Agencji Poszanowania Energii.  KAPE została kupiona przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za cenę 1,44 mln zł.

Przed tą transakcją NFOŚiGW posiadał 16,13 proc. akcji KAPE. Po 16,13 proc. akcji Agencji posiadają Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Agencja Rozwoju Przemysłu.

KAPE wykonuje projekty oraz prowadzi działalność doradczą, ekspercką i szkoleniową m.in. w następujących obszarach: zrównoważone budownictwo (w tym termomodernizacja budynków i węzłów cieplnych, systemy ciepłownicze, systemy monitorowania i zarządzania energią w budynkach); zrównoważona polityka energetyczna (w tym instrumenty zrównoważonej polityki energetycznej, odnawialne źródła energii, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła w układach rozproszonych głównie w skojarzeniu i energooszczędny transport); wdrażanie mechanizmów wynikających z Protokołu z Kioto, najlepsze technologie energooszczędne, mechanizmy finansowania małych inwestycji energetycznych z zakresu energooszczędności i odnawialnych źródeł energii.

Źródło: www.wnp.pl