W czerwcu 2010 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) planuje kolejny, już trzeci nabór w ramach „Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) i obiektów wysokosprawnej kogeneracji”.

 
 III konkurs skierowany będzie głównie do tych inwestorów, którzy posiadają dokumenty wskazujące na możliwości lokalizacyjne dla inwestycji oraz techniczne i logistyczne w zakresie eksploatacji, ale przedsięwzięcie wymaga uzupełnienia finansowania.
 
Wysokość pożyczki, udzielanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będzie mogła wynosić aż 75% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, którego koszt całkowity nie może być mniejszy, niż 10 mln zł. Możliwe jest umorzenie – do 50% kwoty pożyczki, w zależności od rentowności przedsięwzięcia.

źródło: www.wnp.pl