Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin zakończył już wszystkie postępowania taryfowe na wniosek największych dostawców energii elektrycznej oraz gazu.

Na rachunku za energię elektryczną pojawiają się dwie kategorie opłat:

  • Koszt sprzedaży energii elektrycznej. Prezes URE zatwierdza taryfy dla sprzedaży, co dotyczy tylko odbiorców w gospodarstwach domowych korzystających z taryfy tzw. sprzedawcy z urzędu.
  • Koszt transportu energii, czyli dystrybucji. Prezes URE zatwierdza taryfy dystrybucyjne dla wszystkich odbiorców. Warto podkreślić, że w kosztach dystrybucyjnych od 1 stycznia 2021 r. zawarta jest także opłata mocowa.

Według wyliczeń URE, uwzględniających nowe taryfy oraz wszystkie dodatkowe pozycje na rachunku, gospodarstwa domowe zapłacą o ok. 9 -10 proc. większe rachunki za energię elektryczną. W praktyce wzrost ten będzie wynosił ok. 8 zł w skali miesiąca.

 

fot. URE

fot. URE

W poniższej tabeli URE przedstawił procentowe i nominalne zmiany rachunku za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych w 2021 r. Wyliczenia są ujednolicone dla  grupy G11, przy średnim zużyciu 1777 kWh rocznie.

* Łączne skutki dla odbiorców PGE i Tauron podano w przedziałach ze względu na zróżnicowanie stawek opłat w poszczególnych obszarach działania tych przedsiębiorstw. Dodatkowo wielkości Tauron Sprzedaż nie dotyczą obszaru Gliwic (Tauron Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).

Z danych wynika, że największy przyrosty za energię elektryczną odnotują w tym roku odbiorcy PGE Dystrybucja, klienci PGE Obrót, najmniejsze – Energi Operatora i Energi Obrót.

W kolejnej tabeli URE zebrał zmiany stawek za energię elektryczną w zatwierdzonych na 2021 r. taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych oraz tzw. sprzedawców z urzędu

**Skutki tylko dla odbiorców Tauron Sprzedaż bez obszaru Gliwic (Tauron Sprzedaż GZE nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia).* Do stawek własnych operatora zalicza się: składnik stały stawki sieciowej, składnik zmienny stawki sieciowej oraz stawkę abonamentową. Stawki własne nie obejmują innych opłat: mocowej, OZE, kogeneracyjnej oraz przejściowej.
***Przedsiębiorstwo obrotu innogy Polska nie przedkłada taryfy do zatwierdzenia.
**** Średnia nie obejmuje Tauron Sprzedaż GZE oraz innogy Polska.

Największa zmiana średniej stawki w dystrybucji dla wszystkich grup przypada na innogy Stoen Operator, który zarządza siecią w Warszawie. Mieszkańcy stolicy odnotują największe podwyżki za energię elektryczną. Zmiana wynosi 29,54 proc., podczas gdy najmniejsza przypada dla Energi Operatora – 16,55 proc.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.