Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO) opracowało wzór dokumentu, który ułatwia kontrolę prac przy instalacji systemu ociepleń ścian zewnętrznych.

„Niezbędnik inspektora nadzorującego prace związane z montażem systemu ETICS” to kolejna ważna publikacja Stowarzyszenia propagująca wiedzę o systemach ETICS. Zadaniem instrukcji jest wsparcie inspektorów nadzoru budowlanego w skutecznym egzekwowaniu jakości prac ociepleniowo-elewacyjnych. „Niezbędnik inspektora”, opisujący dokumenty i czynności wymagane przy prawidłowym montażu ocieplenia, może być również przydatny dla inwestorów i wykonawców.

Jacek Michalak, prezes zarządu SSO, podkreśla kluczową rolę nadzoru budowlanego dla efektywności ociepleń budynków. – System ETICS to kompletny układ odpowiednio dobranych i przebadanych pod kątem współdziałania komponentów, opisany w Aprobacie Technicznej danego produktu. By spełnił swą rolę na elewacji, trzeba go fachowo i w pełnym zestawie zainstalować, zachowując wymagany reżim technologiczny. To złożony proces, więc jego kompetentna i szczegółowa kontrola ma szczególne znaczenie. Liczymy, że nasze opracowanie będzie pomocą dla inspektorów nadzoru w ich odpowiedzialnej pracy – mówi prezes Michalak.

„Niezbędnik inspektora” ma formę uszeregowanej listy zagadnień, na które należy zwracać uwagę podczas instalacji systemu ociepleń. – Nadzorując prace ociepleniowe, trzeba dokładnie sprawdzić kompletność dokumentacji technicznej, a następnie oceniać montaż poszczególnych warstw i elementów systemu. Zgodę na kontynuację robót można wydać wyłącznie po stwierdzeniu poprawnego wykonania poprzedniego etapu. Nasza instrukcja pomaga krok po kroku przeprowadzić kontrolę postępów prac ociepleniowych – tłumaczy Wojciech Szczepański z Komisji Technicznej SSO, pomysłodawca i współautor „Niezbędnika”. Ekspert SSO dodaje, że dokument należy stosować wraz z „Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian” opracowanymi wcześniej przez SSO. – Uzupełnieniem czynności związanych z nadzorem powinna być dokumentacja fotograficzna wykonywana w trakcie robót. Chodzi przede wszystkim o zdjęcia opakowań materiałów ociepleniowych, z widocznymi nazwami własnymi oraz numerami partii produkcyjnych, oraz zdjęcia poszczególnych etapów prac. Trzeba też pamiętać, że instalację systemów ETICS należy prowadzić w oparciu o wymagania określone w instrukcjach technicznych producenta systemu oraz przedmiotowych instrukcjach ITB. Podczas ocieplania ścian powinny być również kontrolowane i rejestrowane warunki atmosferyczne, zwłaszcza temperatura i wilgotność względna powietrza oraz temperatura podłoża – objaśnia Wojciech Szczepański.

„Niezbędnik inspektora nadzorującego prace związane z montażem systemu ETICS” można pobrać ze strony Stowarzyszenia, podobnie jak inne zalecenia techniczne SSO. Publikacja została również przekazana bezpośrednio inspektorom nadzoru budowlanego, za pośrednictwem Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa. Autorzy polecają ją również każdemu, kto potrzebuje prostego przewodnika wskazującego najważniejsze aspekty poprawnego ocieplenia ścian budynku.

Aby pobrać kliknij okładkę:

SSO niezbednik okladka

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz systemów ociepleń