Viessmann wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów i do oferowanych dotychczas produktów i usług dołącza nowoczesną platformę – Serwis Online.

Nowa platforma serwisowa powstała w odpowiedzi na nieustannie rosnące wymagania użytkowników urządzeń marki Viessmann. Na stronie internetowej  www.viessmann-serwis.pl klienci mogą znaleźć dane adresowe firm instalacyjnych uprawnionych do pierwszych uruchomień, jak również firm serwisowych świadczących usługi w zakresie bieżącej obsługi oraz corocznych przeglądów urządzeń.

Na stronie www.viessmann-serwis.pl są dostępne również wszelkie informacje dotyczące aktualnych cen katalogowych produktów oraz cała dokumentacja techniczna poszczególnych systemów grzewczych. Największą zaletą platformy Serwis Online jest szybkość i precyzyjność informacji zwrotnej, dostosowanej do konkretnego urządzenia, bez konieczności przeglądania pozostałych materiałów. Podając numer fabryczny urządzenia oraz oznaczenie kodu usterki, klienci będą mogli otrzymać informację o jej przyczynie oraz instrukcję, jak należy postępować w celu jej usunięcia. 

Serwis Online wykorzystuje wszystkie możliwe do zastosowania osiągnięcia techniczne, w tym usługi internetowe oraz system transmisji danych za pośrednictwem platformy SMS. Dzięki temu dostęp klientów do informacji związanych z planowanym zakupem urządzenia grzewczego, jego uruchomieniem i późniejszą eksploatacją jest możliwy o każdym czasie i z każdego miejsca, bez konieczności osobistego kontaktu z przedstawicielami firmy.

Tworząc Serwis Online, Viessmann realizuje jeden z priorytetów swojej działalności, jakim jest długofalowa opieka techniczna, której głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania produktów marki Viessmann w całym okresie ich eksploatacji. W ten sposób firma dostosowuje swoje usługi do oczekiwań wszystkich klientów.

źródło: Viessmann