Uchwalona przez Sejm ustawa (25.07.2014)  o charakterystyce energetycznej budynków stawia wyśrubowane wymagania dla wszystkich nowych budynków. W zamyśle ma ona dostosować polskie przepisy do unijnych oraz wdrożyć postanowienia dyrektywy 2010/31/UE  wraz z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji w budynkach.

 
Nowa ustawa narzuca na właścicieli  wszystkich większych budynków (ewentualnie zarządców ) chcący je sprzedać bądź wynająć konieczność zlecenia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. W projekcie zapisano także, że będzie to dotyczyło również osób posiadających spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w przypadku jego sprzedaży.
Posłowie poparli też ważne poprawki. Jedna z nich mówi o obniżeniu do 20 KW mocy cieplnej kotłów, które będą podlegać okresowej kontroli. Chodzi o zaoszczędzenie kontroli posiadaczom domków jednorodzinnych, które z reguły mają kotły do 30 KW. Pierwotnie określenie okresowej kontroli (miały jej podlegać  kotły o nominalnej mocy cieplnej od 30 KW do 100 KW) budziło zastrzeżenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
 
Druga poprawka dotyczy ograniczeń dla osób, które sporządzają świadectwa energetyczne. Osoby, które mogą wystawiać takie dokumenty, nie będą mogły robić tego na własny użytek dla lokali, którymi zarządzają lub w przypadku, gdy są  ich właścicielami. W projekcie zapisano także, że z przygotowania świadectw charakterystyki energetycznej zwolnione będą domy budowane na własny użytek oraz zabytkowe kamienice, kościoły, budynki mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż cztery miesiące w roku oraz  budynki przemysłowe i gospodarcze, które nie mają instalacji zużywających energii.
 
Regulacja rozszerza katalog osób, które będą mogły sporządzać świadectwa energetyczne. Obecnie są to osoby z wyższym wykształceniem i ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie lub zdanym egzaminem państwowym. W przyszłości będą to inżynierowie i osoby z uprawnieniami budowlanymi.
 Świadectwo charakterystyki energetycznej ma być ważne przez 10 lat. W przypadku prowadzenia robót budowlanych, które zmienią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części, straci ono ważność przed upływem tego terminu.
Zgodnie z ustawą minister odpowiedzialny za sprawy budownictwa będzie prowadził centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków. Znajdą się tam dane dotyczące m.in. świadectwa, a także osoby uprawnione do ich sporządzania oraz do kontroli systemu ogrzewania lub klimatyzacji. Za kontrole świadectw ma odpowiadać minister infrastruktury i rozwoju. Będzie on w dodatku nadzorował opracowanie krajowego planu działań, którego celem ma być zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu energii. Chodzi o to, by budynki spełniały takie wymogi techniczne, które pozwolą im zużywać jak najmniej ciepła do ogrzewania zimą.
 
 Zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, od początku 2021 r. wszystkie nowe budynki w krajach członkowskich będą musiały spełniać wyśrubowane wymagania zużycia energii. Wcześniej, bo od 2018 r. takie standardy będą musiały spełniać budynki publiczne.
 
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Opracowanie: Mariusz Knapik, KN „Grzała”