Ministerstwo Finansów przedstawiło szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC dla audytorów efektywności energetycznej – nowe regulacje określono w projekcie rozporządzenia MF ws. obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej z 8 lipca 2011 r.

Rozporządzenie ma zacząć obowiązywać już 11 sierpnia br., czyli w dniu wejścia w życie ustawy o efektywności energetycznej.

Określenie przez resort finansów szczegółów dotyczących obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej audytora efektywności energetycznej wynika z regulacji zawartych w art. 32 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej. Zgodnie z tym przepisem, audytorzy podlegają ubezpieczeniu OC za ewentualne szkody wyrządzone w związku ze sporządzeniem audytu efektywności energetycznej.

Nowe przepisy zakładają, że ubezpieczenie nie obejmie szkód.

www.podatki.biz