Kongres PORT PC to najważniejsze wydarzenie branży pomp ciepła w Polsce, w każdym roku gromadzące ponad 300 osób z branży grzewczej.

Spotkanie ma na celu integrację całej branży, a także wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy specjalistami. Głównym tematem VIII Kongresu PORT PC będzie efektywna elektryfikacja ogrzewania jako główny kierunek neutralności klimatycznej ogrzewnictwa i ciepłownictwa w Unii Europejskiej. Oprócz tego ważnymi tematami wydarzenia będą nowe Warunki Techniczne 2021 i znaczenie budynków plus-energetycznych w nowych wymogach.

W trakcie kongresu wydane zostaną uaktualnione branżowe wytyczne PORT PC cz. 1, dotyczące dolnych źródeł dla pomp ciepła, oraz wytyczne PORT PC cz. 7, dotyczące projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła. W trakcie kongresu przedstawione zostaną także aktualne informacje o sytuacji rynkowej za 2019 rok, prognozy rynku w najbliższych latach.

W ciągu najbliższych miesięcy należy spodziewać się ogłoszenia celu neutralności klimatycznej Unii Europejskiej w 2050 r. Oznacza to konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych w ciągu 30 lat do takiego poziomu, który będą w stanie absorbować lasy w Unii Europejskiej. W trakcie pierwszej części wydarzenia przedstawione zostanie znaczenie elektryfikacji z przeważającym udziałem OZE i połączenia sektorów zużycia energii.

Jakie znaczenie w osiągnięciu celu neutralności ma sektor zużycia ciepła i chłodu, a szczególnie budownictwo? Jak najbliższa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynków w Polsce? Co to oznacza dla branży urządzeń grzewczych w polskim budownictwie?

To zagadnienia, na których skupi się pierwsza część VIII Kongresu PORT PC z udziałem czołowych europejskich ekspertów. Gościem honorowym wydarzenia będzie Kristian Ruby – sekretarz generalny Eurelectric, który przedstawi ideę i znaczenie elektryfikacji i połączenia sektorów zużycia ciepła. Z kolei Thomas Nowak, sekretarz generalny EHPA, który gościł już podczas pierwszego kongresu PORT PC w 2013 roku, pokaże aktualną sytuację i perspektywy rozwoju rynku europejskiego z punktu widzenia czołowej organizacji branżowej pomp ciepła.

Większość krajów Unii Europejskiej wkroczyła już na drogę zmian w sektorze ogrzewania i chłodzenia, również w Polsce w najbliższych miesiącach musi powstać finalna wersja krajowego planu na rzecz energii i klimatu, pozwalająca na realizację ambitnych celów klimatycznych do 2030, a rok później ma powstać kolejny plan obejmujący rozwój polskiej gospodarki do 2050 roku. Kolejny gość – dr Christian Schnell – ekspert Instytutu Jagiellońskiego – przedstawi sytuację w zakresie realizacji celu OZE do 2030 oraz wpływ wymogów UE na rozwój branży pomp ciepła w najbliższych latach.

Perspektywę elektryfikacji ogrzewania, rozwoju branży grzewczej oraz badań i rozwoju z punktu widzenia czołowego instytutu badawczego Fraunhofer ISE przedstawi dr Marek Miara. W ramach forum dyskusyjnego na temat koniecznych zmian rynku urządzeń w Polsce głos zabiorą m.in. Piotr Woźny – prezes NFOŚiGW – oraz Andrzej Guła – prezes Polskiego Alarmu Smogowego. W trakcie Kongresu zostanie rozstrzygnięty konkurs dla firm instalacyjnych na najlepszy przykład rozwiązania w ramach akcji społecznej „Dom bez Rachunków”.

VIII Kongres PORT PC odbędzie się 27 lutego 2019 r. w Kielcach. Impreza towarzyszyć będzie Targom ENEX/ENEX Nowa Energia. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia wraz z informacją o rejestracji na kongres znajdują się na stronie internetowej: www.portpc.pl/kongres.

Do udziału w Kongresie zapraszamy przedstawicieli organizacji branżowych, instytucji związanych z rozwojem rynku pomp ciepła w Polsce, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli branży grzewczej oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką efektywnych budynków przyszłości.

Źródło: PORT PC

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.