Nowe wymagania dotyczą inwestorów, którzy otrzymają pozwolenie na budowę w 2017 roku. Jeśli więc mamy projekt stworzony według starych wymagań, ale nie sfinalizowaliśmy wszystkich formalności  – czekają nas poprawki. Osoby, którym udało się otrzymać pozwolenie na budowę lub przynajmniej złożyć o nie wniosek do końca 2016 roku – muszą dotrzymać warunków technicznych obowiązujących od 2014 roku.

Przyjrzyjmy się więc zmianom dla budynków o temperaturze wewnętrznej powyżej 16oC.

Okna i drzwi

Współczynnik przenikania ciepła Umax dla okien i drzwi został obniżony:

  • z wartości 1,3 W/(m2*K) do 1,1 W/(m2*K) dla okien (z wyjątkiem dachowych), drzwi balkonowych i powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
  • z wartości 1,5 W/(m2*K) do 1,3 W/(m2*K) dla okien dachowych;
  • z wartości 1,7 W/(m2*K) do 1,5 W/(m2*K) dla drzwi w przegrodach zewnętrznych lub w przegrodach między pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi.

źródło: Sokółka Okna i Drzwi

Wymagania te będą obowiązywać do końca 2020 roku. Od 1 stycznia 2021 wartości Umax zostaną podniesione po raz kolejny. Dla okien (z wyjątkiem dachowych) będzie to 0,9 W/(m2*K), w przypadku okien dachowych 1,1 W/(m2*K), dla drzwi – 1,3 W/(m2*K).

Oprócz okien odpowiadających nowym standardom energetycznym, niektórzy producenci oferują okna o jeszcze lepszych parametrach niż te, które będą wymagane od 2021 roku. Może więc warto się zastanowić nad czymś więcej, niż tylko spełnieniem obowiązujących minimów?

okna-sokolka

źródło: Sokółka Okna i Drzwi

Przegrody pionowe i poziome

Analogicznie, jak w przypadku okien i drzwi, ulegają obniżeniu współczynniki Umax dla przegród zewnętrznych:

  • z wartości 0,25 W/(m2*K) do 0,23 W/(m2*K) dla ścian zewnętrznych;
  • z wartości 0,20 W/(m2*K) do 0,18 W/(m2*K) dla dachu.

Dla podłóg na gruncie wartość 0,30 W/(m2*K) zostaje utrzymana.

W roku 2021 wymagania wzrosną do 0,20 W/(m2*K) dla ścian zewnętrznych oraz 0,15 W/(m2*K) dla dachów.

źródło: Termo Organika

Energochłonność budynku

Obowiązujące od tego roku zmiany dotyczą również maksymalnej wartości wskaźnika EP – zapotrzebowania na energię pierwotną budynku. Wskaźnik ten został zmniejszony ze 120 kWh/m2 do 95 kWh/m2 w ciągu roku. Od 2021 roku zostanie ponownie obniżony – do 70 kWh/(m2*rok).

A może termomodernizacja?

W Polsce zużycie energii jest wciąż wysokie. Według danych Krajowej Agencji Poszanowania Energii (KAPE) zużycie energii w budynkach wynosi 120-300 kWh/m2 rocznie, podczas gdy w innych krajach Europy wartość ta nie przekracza 50 kWh/m2. Nowe budynki oczywiście muszą spełniać wymagania techniczne – innej drogi nie ma. Jednak w przypadku budynków już stojących, przepisy nie obowiązują. Pamiętajmy o tym, że przez słabej jakości okna z naszego domu ucieka 15-20% ciepła, natomiast nieocieplone ściany niosą ze sobą 30% straty. Może warto zastanowić się nad poprawą termoizolacji budynku?

Opracowano na podstawie materiałów firm Termo Organika oraz Sokółka Okna i Drzwi.

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.