Istotną rolą ocieplenia stropu oprócz podstawowej funkcji izolacyjnej jest również skuteczna ochrona stropu i konstrukcji budynku przed działaniem wysokich temperatur i rozprzestrzenianiem ognia, w przypadku powstania zagrożenia pożarowego.

Wszystkie powyższe aspekty zostały uwzględnione przy opracowaniu i wprowadzeniu nowoczesnego systemu ocieplania stropów – KABE THERM SG, który został sklasyfikowany w zakresie reakcji na ogień są jako niepalny /w klasie A1/ i jest dostępny w kilku różnych wariantach w zależności od sposobu wykończenia powierzchni płyt z wełny mineralnej i rodzaju zastosowanych materiałów wykończeniowych.

KABE THERM SG – system ocieplania stropów

System KABE THERM SG przeznaczony jest do wykonywania ociepleń stropów od strony
sufitu, w otwartych i zamkniętych pomieszczeniach nieogrzewanych, takich jak parkingi podziemne i nadziemne, garaże i piwnice i inne tego typu obiekty budowlane, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. System KABE THERM SG może być stosowany na podłożach niepalnych, co najmniej klasy A2-s3 d0 reakcji na ogień. Wykonanie systemu polega na zamocowaniu do ocieplanego podłoża płyt z lamelowej wełny mineralnej oraz pokryciu ich warstwą ochronno-dekoracyjną za pomocą natrysku mechanicznego.

W zależności od rodzaju użytej wełny mineralnej (gruntowana czy niegruntowana fabrycznie), w systemie mogą zostać zastosowane następujące warianty wykończenia:

Rodzaj warstwy Produkty Zużycie na 1m2
ocieplenia
Warstwa klejąca Zaprawa klejąca KOMBI WM1
lub zaprawa klejąco-szpachlowa
KOMBI WM2
ok. 5,5 kg
Warstwa termoizolacyjna Płyty z lamelowej wełny
mineralnej gruntowanej
fabrycznie: PAROC CGL 20y,
ROCKWOOL RASROCK LG1
i FASROCK G
ok 1,05 m2
Warstwa wykończeniowa Mineralna wyprawa tynkarska:

MINERALIT T AKORD 1,0 mm – kolor biały

MINERALIT T AKORD 1,5 mm – kolor biały

lub

polikrzemianowa powłoka
malarska NOVALIT F

lub

mineralna wyprawa tynkarska
MINERALIT T AKORD 1,0 mm
lub 1,5 mm malowana farbą
polikrzemianową NOVALIT F

 

ok. 1,8 – 2,2 kg

ok. 2,0 – 2,4 kg

 

ok. 0,36 l

 

 

 

ok. 0,36 l

Elementy składowe systemu KABE THERM SG z użyciem wełny gruntowanej fabrycznie.

W systemie KABE THERM SG mogą być stosowane zarówno płyty z wełny mineralnej
fabrycznie pokrytej gruntem jak i z wełny niegruntowanej, które gruntuje się natryskowo po przyklejeniu na stropie. Zastosowanie wełny fabrycznie gruntowanej eliminuje konieczność gruntowania jej na budowie, co obniża koszty robocizny. Wełna ta jest jednak zwykle droższa od wełny nie gruntowanej.

Rodzaj warstwy Produkty Zużycie na 1m2
ocieplenia
Warstwa klejąca Zaprawa klejąca KOMBI WM1
lub zaprawa klejąco –
szpachlowa KOMBI WM2
ok. 5,5 kg
Warstwa termoizolacyjna Płyty z lamelowej wełny mineralnej
nie gruntowane fabrycznie:
PAROC FAL1, ROCKWOOL
FASROCK LL, ISOROC ISOFAS LM,
ISOVER FASOTHERM NF
ok 1,05 m2
Warstwa gruntująca Preparat gruntujący
MINERALIT GT – kolor biały
ok. 0,25 l
Warstwa wykończeniowa Mneralna wyprawa tynkarska:
MINERALIT T AKORD 1,0 mm – kolor biały
MINERALIT T AKORD 1,5 mm – kolor biały

lub

polikrzemianowa powłoka
malarska NOVALIT F

lub

minealna wyprawa tynkarska
MINERALIT T AKORD 1,0 mm
lub 1,5 mm malowana farbą
polikrzemianową NOVALIT F

ok. 1,8 – 2,2 kg

ok. 2,0 – 2,4 kg

 

ok. 0,36 l

 

 

 

ok. 0,36 l

Elementy składowe systemu KABE THERM SG z użyciem wełny niegruntowanej fabrycznie

W systemie KABE THERM SG mogą być stosowane również inne płyty z lamelowej, fazowanej wełny mineralnej które spełniają co najmniej wymagania wynikające z kodów płyt wpisanych do aprobaty technicznej na system KABE THERM SG oraz spełniają wymagania ZUAT-15/V.04/2013. System KABE THERM SG posiada Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej nr AT- 15-9643/2016 i Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji Nr 172/16-ZKP-161-03, potwierdzające jakość i trwałość produktów wchodzących w skład zestawu. System opisany w niniejszej publikacji posiada także odpowiednią Deklarację Właściwości Użytkowych oraz Karty Charakterystyki poszczególnych składników systemu. Firma Farby KABE Sp. z o.o. udziela 5-letniej gwarancji na kompletny system ociepleń.

Korzyści płynące z zastosowania farb KABE THERM SG

Korzyści wynikające z zastosowania systemu ociepleń KABE THERM SG oraz pozostałych
systemów ociepleń są dostrzegalne na każdym etapie inwestycji. Szeroka gama sprawdzonych rozwiązań w powiązaniu z profesjonalnym doradztwem, pozwalają na efektywne ocieplanie zarówno budynków nowych, jak i już istniejących. Wygodne narzędzia projektowe umożliwiają szybkie dopasowanie systemów KABE THERM do konstrukcji ścian zewnętrznych i indywidualnych wymagań Klienta. Wysokiej jakości, łatwe w aplikacji produkty oraz wydłużona 5-letnia gwarancja na system zwiększają wiarygodność i poczucie bezpieczeństwa wykonawcy. Szeroka paleta kolorów oraz rozwinięta sieć dystrybucji pozwalają na dostawę materiałów w krótkim okresie czasu.

Farby KABE

Szwajcarska jakość