Firma Dimplex zaprezentowała właśnie nową ofertę produktów w nowych cenach. W ofercie znajdują się przede wszystkim pakiety z pompami ciepła. 

 
Głównymi elementami pakietów ECONO, DESIGN, DESIGN PLUS, KOMFORT, KOMFORT PLUS,  PREMIUM, PREMIUM PLUS są gruntowe pompy ciepła. Zestawy z powietrznymi pompami ciepła to: EXCLUSIVE, PRESTIGE, EXCLUSIVE PLUS, PRESTIGE PLUS. 
Oprócz gotowych zestawów, w ofercie znalazły się również nowe modele samych pomp ciepła, zarówno powietrznych, jak i gruntowych. O nowe modele poszerzyła się również oferta rewersyjnych pomp ciepła, do grzania i chłodzenia oraz pomp do ciepłej wody użytkowej. 
 
Firma Dimplex posiada również w swojej ofercie wyposażenie dodatkowe do pomp ciepła. Są to m.in. Inteligentny system sterowania, konwektory wentylatorowe do grzania i chłodzenia, wieże hydrauliczne. 
 
Aplikacja Dimplex Smart Room Heating App zapewnia doskonałą kontrolę systemu grzewczego i chłodzącego. Zaprojektowana jest w taki sposób by odbywało się to możliwie wygodnie dla użytkownika przy jednoczesnej wydajnej i oszczędnej pracy całego systemu. Kontrola temperatury odbywa się, nie na podstawie wartości ustalonej krzywej grzewczej, a na bazie rzeczywistych nastaw i ich odchyleń od zaprogramowanych wartości. W połączeniu z automatyką WPM Econ5, WPM Econ5S, WPM Econ5Plus i systemem RTC+ (regulatorami RTM Econ), aplikacja umożliwia sterowaniem do 10 pomieszczeń niezależnie. Obsługa aplikacji jest niezwykle prosta i sprowadza się do wprowadzenia podstawowych parametrów, jak np. komfortowa temperatura dla każdego pomieszczenia.
 
smart room
 
Nowością w ofercie jest również RTM Econ, czyli układ regulacji temperatury z czujnikiem wilgotności. Regulator temperatury pomieszczenia z czujnikiem wilgotności przeznaczony do systemów ogrzewania i cichego chłodzenia z wykorzystaniem powierzchniowych systemów ogrzewania) w systemie Smart RTC+. Ustala różnice temperatury pomiędzy temperaturą rzeczywistą, a temperaturą zadana i przesyła obliczona wartość do sterownika pompy ciepła. W zależno- ści od występującego odchylenia obliczana jest temperatura zadana na powrocie.
 
Źródło: Dimplex