Ogrzewanie pompą ciepła oznacza pobieranie energii z otoczenia i transportowanie jej do budynków. Dla systemów opartych na pompach ciepła przystosowanych do pracy w warunkach zewnętrznych nie musimy wykonywać żadnej instalacji, aby ciepło mogło być pobierane z powietrza. Jego przepływ wymuszany jest przez zabudowany w urządzeniach wentylator. Ciepło przesyłane jest do domu poprzez systemy rurowe ułożone w gruncie.

 

Dla uzyskania odpowiedniej wydajności i sprawności systemu ważne jest zapewnienie dobrej izolacji termicznej rurociągów. Bardzo ważna jest również kwestia zapewnienia odpowiedniej ochrony przed wilgocią – jeżeli przenika przez izolację cieplną, traci ona niemal całą swoją skuteczność. Dlatego już na etapie projektowania instalacji grzewczej opartej na zewnętrznej pompie ciepła warto zadbać o ważny czynnik eksploatacyjny, jakim jest skuteczność termiczna rurociągów doprowadzających ciepło do budynku.
 
flexalen pompa powietrze woda
 
Doświadczenia pokazują, że jednym z najczęściej popełnianych błędów przy zastosowaniu jednostki zewnętrznej pompy ciepła jest niewłaściwa izolacja przewodów rurowych z wodą, skutkująca zwiększeniem strat ciepła do otoczenia. W konsekwencji efektywność instalacji, która w założeniu miała generować oszczędności, spada a koszty eksploatacji rosną. Do transportu ciepła w ziemi przy krótkich odcinkach idealnie sprawdzą się wysoko elastyczne rury preizolowane. Rury w trwałej obudowie z HDPE skutecznie chronią przed przenikaniem wilgoci i gwarantują bezawaryjną pracę przez wiele lat. Dzięki tym zaletom instalacja oparta na zewnętrznej jednostce pompy ciepła jest jeszcze bardziej opłacalna, a straty ciepła ograniczone do minimum. Jednym z rozwiązań może być zastosowanie systemu Flexalen 600 Compact. 
 
 
Płaszcz zewnętrzny stanowi karbowana rura osłonowa z HDPE o wysokiej elastyczności i dużej wytrzymałości mechanicznej. Z kolei rura przewodowa wykonana jest z polibutelynu o doskonałych parametrach wytrzymałościowych i temperaturowych – odpornego na temperaturę do 95°C i na ciśnienie do 8 bar. Odporność na korozje eliminuje zjawisko zarastania ścianek osadem, umożliwiając wyższe prędkości przepływu. Znakomitą izolację termiczną zapewnia odporna na wodę wysokiej jakości pianka poliolefinowa o zamkniętej strukturze komórek. Ponadto, wodoszczelne połączenie pomiędzy rurą osłonową a materiałem izolacyjnym tworzy skuteczną barierę antydyfuzyjną.
 
źródło: thermaflex.com.pl