Z miesiąca na miesiąc zauważalny jest spadek sprzedaży kotłów gazowych niekondensacyjnych. Praktycznie całkowicie z rynku zniknęło rozwiązanie z zamkniętą komorą spalania, tzw. kotły turbo. Niektóre źródła wskazują na niewielkie wzrosty w rynku wymian kotłów konwencjonalnych z otwartą komorą spalania tam gdzie nie jest możliwa zamiana na kocioł kondensacyjny lub taka zamiana wiązałaby się z przebudowa całej instalacji. Nie są natomiast montowane w nowych obiektach. Rokrocznie odnotowuje się spadek sprzedaży tej grupy produktów na poziomie około 5%.

Gazowe kotły kondensacyjne

Znacząco wzrosła natomiast dynamika sprzedaży kotłów gazowych kondensacyjnych. W tej grupie produktowej odnotowano największą, bo ok. 35 %, skalę wzrostu w ciągu całego 2017 roku w porównaniu do 2016 roku. W IV kwartale, ten wzrost można szacować na poziomie 28% w porównaniu do IV kwartału 2016 roku. Rynek gazowych kotłów wiszących został praktycznie zdominowany przez te urządzenia. W grupie kotłów wiszących wszystkich razem, skala wzrostu była na poziomie ok. 28% w skali całego roku oraz 25% wzrostu w IV kwartale 2017 roku w porównaniu do IV kwartału 2016.

Klient jest już w stanie zaakceptować nieco wyższy koszt inwestycji w imię uzyskania później niższych kosztów eksploatacyjnych. Rozwiązanie stało się jednak na tyle popularne, że zauważalna stała się również tendencja do poszukiwania najtańszego modelu. Wygenerowało to nowe pomysły i zaowocowało wprowadzeniem na rynek kotłów z wymiennikiem kondensującym, czyli tzw. quasi-kondensatów.

Można tym samym zauważyć pewien wzrost świadomości społeczeństwa. Stymulowany on był początkowo przez rozporządzenie do Dyrektywy ErP, jednak koniec końców użytkownicy przekonali się do takiego urządzenia. Dzięki temu w III kwartale 2017 roku nastąpił ogólny wzrost sprzedaży kotłów kondensacyjnych o ok. 40%.

Rynek kotłów stałopalnych

Rynek kotłów na paliwa stałe silnie odczuł skutki wprowadzenia z dniem 1.10.2017 roku nowego rozporządzenia, podnoszącego wymagania co do ograniczania wielkości emisji.

Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło zaskakujące, iż sprzedawcy, odmiennie niż w poprzednich latach, odnotowali wzrost sprzedaży w ostatnim kwartale 2017 roku. I to o ⅓ obrotu całorocznego! Rozwiązanie tej zagadki jest jednak proste – było to związane z wejściem w życie rozporządzenia o jakości kotłów. Dystrybutorzy starali się „zatowarować” przed wejściem w życie uregulowań. Nie jest to znaczący wzrost sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu lat ubiegłych – sprzedano ok. 7% więcej urządzeń w porównaniu do IV kwartału 2016 oraz ok. 1% więcej w porównaniu do 4 kwartału 2015.

Co ciekawe, rok 2017 po raz pierwszy przyniósł większą sprzedaż kotłów automatycznych. Przyrost sprzedaży wyniósł ok. 50%, podczas gdy w roku 2016 ten przyrost wynosił ok.40%, a w 2015 ok.33%. Na zwiększoną sprzedaż kotłów automatycznych przekładają się wprowadzone uregulowania co do jakości kotłów, uchwały antysmogowe obowiązujące w coraz większej liczbie województw, możliwość uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz wzrost świadomości społecznej. W IV kwartale 2017 roku sprzedaż kotłów automatycznych stanowiła już ponad 45% urządzeń i była większa w stosunku do IV kwartału 2016 o ok. 40%, a w stosunku do 2015 – o ok. 34%. W IV kwartale 2017 roku w grupie kotłów automatycznych zanotowano lekki spadek w stosunku do III. Wystąpił natomiast wzrost w stosunku do IV kwartału 2016 o ok. 30% i w stosunku do IV kwartału 2015 o ponad 60%.

Kotły zasypowe mimo sztucznego wzrostu w IV kwartale 2017 wywołanego wprowadzeniem uregulowań prawnych cieszą się słabnącym zainteresowaniem.

Samo rozporządzenie ma ulegać jeszcze znowelizowaniu w celu uszczelnienia tego systemu i uniknięcia absurdalnych sytuacji, kiedy w cudowny sposób w ciągu miesiąca niektóre kotły grzewcze na paliwa stały przekształcają się w nazwie na kotły do przygotowania c.w.u., czyli takie, których nie obowiązują zaostrzone rygory dotyczące ograniczenia niskiej emisji.

Boom w budownictwie mieszkaniowym

Trwający już kolejny rok boom w budownictwie mieszkaniowym stworzył w 2017 ponownie rosnący potencjał również dla grzejników stalowych. Łączny przyrost rynku ilościowo szacuje się na poziomie ok 8- 10%. Po podwyżkach cen, podyktowanych głównie przez wzrost cen surowców, wartość tego rynku wzrosła o kilkanaście procent. Niemniej jednak, sporo graczy rynkowych sygnalizowało spadki sprzedaży grzejników na poziomie ok. 10% co dotyczy zarówno grzejników stalowych i aluminiowych. Dzieje się tak z uwagi na coraz większą popularność ogrzewania podłogowego. Widać wyraźne wzrosty sprzedaży osprzętu do ogrzewania podłogowego, przede wszystkim rury. W wypadku innych elementów instalacyjnych wzrost w 2017 roku można szacować na poziomie +10%.

Źródło: SPIUG, „Podsumowanie trendów rynku instalacyjno-grzewczego”

Redakcja Termomodernizacja