W ramach nowelizacji rozporządzenia Minister Przedsiębiorczości i Technologii zakazano sprzedaży kopciuchów pod szyldem “kotłów na biomasę niedrzewną” oraz pod pozorem wykorzystania niespełniającego norm kotła “wyłącznie do ogrzewania wody użytkowej”!

O możliwości zgłaszania niedozwolonych ofert na specjalny adres mailowy, poinformował Piotr Woźny – pełnomocnik premiera ds. programu “Czyste powietrze”. Informacje na temat ogłoszeń można przesyłać na adres czystepowietrze@mpit.gov.pl

„Rozporządzenie kotłowe”

Minister Przedsiębiorczości i Technologii podpisała nowelizację tzw. “rozporządzenia kotłowego”, dotyczącego wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zmiana ma celu ograniczenie możliwości obchodzenia przepisów, a więc sprzedaży wysokoemisyjnych kotłów pod pozorem np. wykorzystywania ich do ogrzewania wody.

“Uszczelniamy rynek obrotu kotłami, aby ukrócić naganne praktyki niektórych przedsiębiorców. Dzięki nowelizacji rozporządzenia wyeliminujemy możliwość wprowadzania do obrotu kotłów nie spełniających standardów i poprawimy jakość powietrza w Polsce”  – podkreśla minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Główną zmianą, wprowadzoną w ramach nowelizacji, jest rozszerzenie zakresu rozporządzenia na urządzenia zasilane biomasą (z wyłączeniem balotów słomy) oraz urządzenia wykorzystywane do ogrzewania wody użytkowej. Według ministerstwa ma to pozwolić na wyeliminowanie z obrotu wysokoemisyjnych kotłów do obrotu, sprzedawanych pod pozorem takiego zastosowania.

Pozostałe zmiany w rozporządzeniu

Zmodyfikowane zostało ponadto pojęcie wprowadzania do obrotu kotła na paliwo stałe. Nowe przepisy mają utrudnić wprowadzanie do obrotu “kopciuchów” poprzez aukcje internetowe, a także handel nimi na rynku wtórnym kotłów zmodyfikowanych.

MPiT wprowadziło ponadto dodatkowe wymagania odnośnie kotłów wielopaleniskowych. Tego typu kotły, z zasilaniem ręcznym, posiadać będą musiały zbiornik akumulacyjny oraz system oczyszczania spalin.

Znowelizowany dokument doprecyzowuje także obowiązek spełniania przez kotły granicznych wartości sprawności cieplnej, który od teraz ujęty będzie bezpośrednio w treści rozporządzenia.

Źródło: www.smoglab.pl

Dofinansowanie dla domów istniejących w Czystym Powietrzu

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.