Planując wymianę okien warto skupić się na szeregu doskonałych parametrów jakie proponują nam producenci. Bardzo ważne jest, aby zwrócić szczególną uwagę na parametry ochrony akustycznej.

 

 

Nieustanny hałas może rujnować nasze codzienne samopoczucie, a w dłuższej perspektywie wpływać negatywnie nawet na nasze zdrowie. Na szczęście naprzeciw naszym potrzebom wychodzą producenci okien, dzięki którym uciążliwy hałas już na zawsze pozostanie tylko na zewnątrz.

W zależności od usytuowania budynku i jego przeznaczenia istnieją zróżnicowane wymagania co do izolacyjności akustycznej.

  • Domy zlokalizowane poza obszarem miasta lub na jego obrzeżach powinny mieć izolację akustyczną powyżej 32 dB.
  • Budynki zlokalizowane bliżej centrum należy chronić przed hałasem izolacją powyżej 37 dB.
  • W centrum miasta wartość ta wrasta do 42 dB.
  • Przy głównych arteriach komunikacyjnych i autostradach nawet do 47 dB.

Co dokładnie oznaczają powyższe wartości?

Współczynnik izolacyjności akustycznej Rw wyrażany jest w decybelach (dB) i określa wartość redukcji hałasu z zewnątrz, czyli zdolność okna do tłumienia dźwięków, które pochodzą z zewnątrz. Im większa wartość współczynnika Rw, tym lepsza izolacyjność akustyczna okna. Często współczynnik występuje w postaci Rw (C, Ctr). C i Ctr są to wskaźniki korekcyjne, które informują nas o tłumieniu określonego rodzaju hałasu. C jest to widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o średniej i wysokiej częstotliwości, odnoszący się np. do hałasów generowanych przez ruch lotniczy, szybki ruch kolejowy czy trasy szybkiego ruchu samochodowego. Ctr jest to widmowy wskaźnik adaptacyjny dla dźwięków o niskiej i średniej częstotliwości, odnoszący się np. do hałasów wywoływanych przez wolno poruszające się samochody.

Jak odnieść to do życia codziennego?
Jeśli znamy natężenie hałasu zewnętrznego i współczynnik izolacyjności akustycznej okna Rw, możemy łatwo obliczyć poziom dźwięku jaki będziemy słyszeli wewnątrz budynku. Np. jeśli natężenie dźwięku na zewnątrz budynku wynosi 55 dB a okno ma Rw = 30 dB, to dokonując odejmowania (55 dB – 30 dB) otrzymamy natężenie dźwięku w budynku – w tym wypadku 25 dB.

Jeśli przeglądamy ofertę producenta i podaje on współczynnik izolacyjności akustycznej w formie Rw (C, Ctr) = 35 dB (-1; -5), będzie to oznaczało, że okno wytłumi dźwięki określane przez wskaźnik C o 34 dB (35 dB – 1 dB) , zaś określane przez wskaźnik Ctr o 30 dB (35 dB – 5 dB). Wskaźniki podawane w nawiasie mają zawsze wartości ujemne.

Niektórzy producenci oznaczają też swoją stolarkę za pomocą symboli RA1 lub RA2, jednak znaczenie symboli jest identyczne: RA1 = Rw + C oraz RA2 = Rw + Ctr.

Nie należy mylić parametrów akustycznych samej szyby i całego okna – całe okno zwykle charakteryzuje się korzystniejszymi parametrami w zakresie izolacyjności akustycznej niż sam pakiet szybowy.

Jakie czynniki mają wpływ na izolacyjność akustyczną okna?

  • grubość i rodzaj szyb
  • szerokość komory międzyszybowej
  • rodzaj gazu użytego do wypełnienia komory międzyszybowej
  • szczeliny w oknie zastosowane w celu uzyskania prawidłowej infiltracji powietrza
  • sposób montażu (materiał i technologia uszczelnienia szczeliny montażowej)

Z wymienionych czynników największe znaczenie ma zastosowane oszklenie. Szyby składowe powinny mieć stosunkowo dużą masę, a ich grubość powinna być zróżnicowana. Szyba zespolona złożona z tafli o grubości 8 i 4 mm będzie skuteczniej tłumiła hałas niż ta, zbudowana z dwóch szyb o grubościach 6 i 6 mm. Ponadto, przynajmniej jedna z tafli szklanych powinna być szybą laminowaną, tj. klejoną za pomocą specjalnych folii.

Wentylacja a ochrona akustyczna
Tzw. rozszczelnienie okien, które w budynkach nieposiadających wentylacji mechanicznej czy klimatyzacji jest konieczne do zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, może obniżać izolacyjność akustyczną okna. Obecne przepisy zalecają stosowanie nawiewników powietrza, które montowane są zazwyczaj w ramie ościeżnicy lub skrzydle. Tego typu urządzenia zapewniają właściwy obieg powietrza w pomieszczeniu, lecz również obniżają izolacyjność akustyczną okna. Istnieją jednak rozwiązania pozwalające zniwelować negatywny wpływ wentylacji naturalnej na ochronę akustyczną. Producenci oferują okna ze specjalnymi nawiewnikami, które samoczynnie regulują przepływ powietrza – jak pokazują badania, izolacyjność akustyczna okien z takim systemem utrzymuje się na bardzo dobrym poziomie.

Wybierając okna, pierwszymi informacjami jakie musimy przeanalizować są typ hałasu dominującego w naszym otoczeniu oraz jego natężenie. Pamiętajmy, że poziom komfortu akustycznego wynosi od 20 do 25 dB. Znając te parametry, dostosujmy odpowiedni współczynnik Rw naszego okna, a wszystko co głośne pozostanie na zewnątrz.

Opracowała: Ewelina Podlewska

Źródła: rehau.com, vetrex.com.pl, poid.eu, oknanadarzyn.pl, aluplast.com.pl, schueco.com