Tego rodzaju ocieplenie (docieplenie) stosuje się najczęściej w przypadku stropodachów wentylowanych. W przestrzeń między stropem a pokryciem dachowym wdmuchuje się wełnę mineralną.

W zależności od potrzeb może to być wełna szklana lub wełna kamienna. Wełna mineralna jest wtłaczana w wolną przestrzeń przy pomocy sprężarki, materiał izolacyjny jest transportowany rurą z tworzywa sztucznego. Wysokość na jaką może być dostarczona wełna mineralna zależy głównie od możliwości sprężarki. Granulat jest luźno rozprowadzany na warstwie izolowanej, grubość warstwy wynosi około 15 cm (podana wartość jest nieprecyzyjna, grubość warstwy zależy od wielu czynników i jest podawana w audycie energetycznym), grubość ta jest zazwyczaj większa przy nakładaniu wełny o około 5% z uwagi na osiadanie granulatu (nałożonej warstwy wełny mineralnej niczym się nie przykrywa). Gęstość nasypowa wełny szklanej waha się w przedziale 20-28 kg/m3. Wełna mineralna jest materiałem niepalnym, a wełna kamienna może pełnić funkcję materiału ognioodpornego z uwagi na jej wysoką temperaturę topnienia (powyżej 1000°C).

Czy konieczne jest stosowanie paroizolacji pod warstwą ułożonego granulatu – zależy to od właściwości wilgotnościowych pomieszczenia pod stropem.
Stosowanie paroizolacji pod warstwą izolacji termicznej ułożonej na stropodachu dwudzielnym wentylowanym jest konieczna dla pomieszczeń mokrych o temperaturze wewnętrznej pow. 23°C i ciśnieniu pary w pomieszczeniu pow. 2,1 kPa. Takim kryteriom odpowiadają pomieszczenia typu: hale przemysłu papierniczego i tytoniowego, garbarnie, rzeźnie, łaźnie, itp.

Dla pomieszczeń mieszkalnych i administracyjno-biurowych nie ma wymogu stosowania paroizolacji dla stropów dwudzielnych wentylowanych.

Etapy ocieplania stropodachu wełną szklaną – Kraków – Czyżyny

1. Wykuwanie wnęki w poszyciu dachowym

docieplenie stropów

2. Wnęka odpowiednio przygotowana do wejścia z rurą natryskową w celu nałożenia wełny szklanej. Krawędzie wnęki muszą być odpowiednio wygładzone, aby nie uszkodziły rury doprowadzającej materiał lub też kombinezonu ochronnego operatora.

ocieplenie stropu
3. Stan przestrzeni między stropem a pokryciem dachowym przed wprowadzeniem materiału izolacyjnego (wełny szklanej).

docieplenie stropu

4. Przygotowanie materiału (wełny szklanej) do rozpoczęcia pracy.

ocieplanie stropów

5. Przygotowanie rur do transportu materiału izolacyjnego.

ocieplanie stropu

6. Operator w specjalnym kombinezonie jest gotowy do podjęcia pracy.

docieplanie stropu

7. Wpuszczenie rury we wcześniej przygotowaną wnękę.

docieplanie stropów
8. Warunki pracy operatora.

docieplanie stropów

9. Operator sprężarki napełnia jej zbiornik, a materiał pod wpływem ogromnego ciśnienia jest wypychany w górę.

docieplanie stropów

10. Wdmuchiwanie wełny szklanej w przestrzeń między stropem a pokryciem dachowym. po wypełnieniu przestrzeni warstwą o odpowiedniej grubości wnęka jest szczelnie zamykana.

docieplanie stropów