Na początek rozwińmy skróty PUR i PIR – PUR oznacza poliuretan, PIR natomiast poliizocyjanurat. Oba materiały należą do rodziny poliuretanów, a podstawową różnicą między nimi jest oczywiście skład. Wynikają z niego rozbieżności we właściwościach docieplenia.

PUR i PIR – skład

Pianki PUR i PIR produkowane są z izocyjanianu i poliolu oraz składników dodatkowych tj. stabilizatory i aktywatory. Nazwa pianki wynika z proporcji dwóch pierwszych składników. W pianach PIR znajduje się dużo więcej izocyjanianu niż w pianach PUR. Bardziej popularne są wyroby wykorzystujące piankę PUR, ale PIR ostatnimi czasy zyskuje. Dlaczego?

Parametry pianek PUR i PIR

Rozważając wybór odpowiedniego materiału ociepleniowego, zwracamy uwagę przede wszystkim na współczynnik przewodzenia ciepła. Dla pianek PUR i PIR wynosi on zwykle 0,020 – 0,024 W/(mK). Jest to zdecydowanie mniej niż dla styropianu (EPS) i wełny mineralnej.  Wynika to pośrednio z rodzaju gazu wypełniającego przestrzenie porowe materiału. Dla PUR i PIR są to pentan lub HFC 365/227, w przypadku wełny i styropianu – powietrze. λ dla powietrza wynosi 0,025 W/(mK), natomiast pentan legitymuje się wartością tego współczynnika na poziomie 0,014 W/(mK), a HFC 365/227 jeszcze niższą – 0,011 W/(mK).

Kolejnym ważnym czynnikiem jest ciężar izolacji, który ma bezpośredni wpływ na obciążenie konstrukcji naszego budynku. Gęstość objętościowa pianek PIR i PUR to zwykle 35 kg/m3. Jest to wartość wyższa niż dla styropianu, ale znacząco niższa niż w przypadku wełny mineralnej.

Spośród wspomnianych trzech materiałów pianki PUR i PIR mają również najlepszą wytrzymałość na ściskanie i rozciąganie. Są także odporne na inwazję grzybów. Możemy więc spodziewać się, że poprawnie wykonane ocieplenie będzie się cechowało wysoką stabilnością i zachowa swoje parametry przez długie lata.

Różnica między PUR i PIR – odporność ogniowa

Pianka, w której znajduje się więcej izocyjanianu charakteryzuje się wyższą odpornością na działanie ognia. W przypadku piany PUR łańcuchy związku chemicznego ulegają zaburzeniu przy 200oC, dla PIR jest to 300oC. Płyty warstwowe z pianką PIR będą więc bardziej odporne na ogień, osiągając klasę EI 30. Dla płyt z pianką PUR klasa odporności na ogień zwykle oznaczana jest jako EI 15. W efekcie, pianka PIR zapewnia nam więcej czasu na bezpieczną ewakuację z płonącego budynku.

Odporność ogniowa elementów budynku

Zastosowanie

Pianki PUR i PIR można zastosować jako izolację w formie natrysku. Wykonywane są z nich również – o czym już wspomniano – płyty termoizolacyjne i płyty warstwowe, w których warstwę ociepleniową stanowi rdzeń z PUR lub PIR.

Odporność materiału, również na działanie wilgoci, pozwala wykorzystywać go w izolacji praktycznie wszystkich elementów budynków – począwszy od fundamentów, przez posadzki i ściany, na dachach kończąc. Dostępne są również różnego rodzaju kształtki i otuliny z PUR/PIR, które umożliwiają izolację mocowań, rur itp.

Charakterystyka pianki poliuretanowej

Opracowano na podstawie: IZOLACJE XI/XII 2010, SteelProfil.

Redakcja Termomodernizacja