Pierwsze zmiany, które czekają Wnioskodawców są dla osób, które chcą skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła lub wymianę nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu a złożą swoje wnioski po 1 lipca 2019 roku!

Jakie zmiany od 1 lipca?

Koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej. Kolejna ważna informacja dotyczy warunku dopuszczenia montażu kotła na węgiel wyłącznie, gdy nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, który został rozszerzony na wszystkie kotły na paliwo stałe (również biomasę).

Dochody za 2018 rok!

Od maja obowiązuje do wyliczenia dochodu gospodarstwa domowego należy uwzględnić dochody za rok 2018.

Dofinansowanie bez ulgi termomodernizacyjnej i z ulgą

Od początku roku w Programie wydzielono wysokość dofinansowania dla Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych.

Oddzielnie wydzielono wysokość dofinansowania dla Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

Budujesz dom? Sprawdź czy możesz dostać dofinansowanie???

 

Redakcja Termomodernizacja

Wydawcą portalu jest GLOBEnergia Sp. z o.o.