Minister Przedsiębiorczości i Technologii podpisała nowelizację tzw. “rozporządzenia kotłowego”, dotyczącego wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Zmiana ma celu ograniczenie możliwości obchodzenia przepisów, a więc sprzedaży wysokoemisyjnych kotłów pod pozorem np. wykorzystywania ich do ogrzewania wody.

Zgłoś ofertę sprzedaży kopciucha!

Jak poinformował Piotr Woźny – pełnomocnik premiera ds. programu “Czyste powietrze” oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii – istnieje możliwość zgłaszania niedozwolonych ofert na specjalny adres mailowy czystepowietrze@mpit.gov.pl.

Źródło: Twitter

Walka z kopciuchami w internecie

Pod koniec lutego br. Minister Przedsiębiorczości i Technologii w porozumieniu z Ministrem Środowiska podpisał nowelizację rozporządzenia dot. wymagań dla kotłów na paliwo stałe.
Celem nowego rozporządzenia jest uszczelnienie obecnych przepisów i uniemożliwienie wprowadzania do sprzedaży i obrotu kotłów wysokoemisyjnych co wpłynie na poprawę jakości powietrza.

Również pod koniec lutego br.  w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii podpisano deklarację dotyczącą walki z handlem niedozwolonymi, wysokoemisyjnymi kotłami, zwanymi “kopciuchami”. Dokument ten podpisany został przez przedstawicieli strony rządowej, spółki Allegro i Polskiego Alarmu Smogowego. Ogłoszenia zamieszczane w serwisie mają być monitorowane przez wyspecjalizowane algorytmy.

Taka akcja i podpisanie porozumienia jest wynikiem tego, że nadal, w sprzedaży stacjonarnej i internetowej znajdują się urządzenia, które nie powinny być dopuszczone do obrotu. Piotr Woźny, pełnomocnik premiera ds. “Programu Czyste Powietrze” twierdzi, że w tym temacie cenna jest współpraca z Allegro, jako wiodącą platformą handlu internetowego w Polsce. zakaz sprzedaży kotłów

Źródłu: Twitter

Szara strefa kotłów wyraźnie widoczna w statystykach!

W corocznym podsumowaniu rynku przygotowanym przez SPIUG wyraźnie widoczna jest tzw. szara strefa producentów kotłów na paliwa stałe. Jak wynika z analiz, w 2018 roku do obrotu wbrew założeniom rozporządzenia, wprowadzane były i są w dalszym ciągu urządzenia pozaklasowe, nie spełniające wymagań zawartych w rozporządzeniu dot. kotłów na paliwa stałe.

Często taka sytuacja ma miejsce w formie sprzedaży bezpośredniej, bez faktur, tabliczek znamionowych itp. Z tego powodu w segmencie kotłów na paliwa stałe popyt na kotły węglowe utrzymuje się na stałym poziomie, natomiast zauważalny jest zdecydowany wzrost zainteresowania kotłami na pellet.

Redakcja Termomodernizacja