Co jest bardziej opłacalne – zestaw solarny, czy powietrzna pompa ciepła? Chyba każda osoba budująca lub modernizująca dom zastanawiała się, które z tych rozwiązań jest lepsze?

Realne korzyści z wyboru poszczególnych rozwiązań przedstawia Julia Sobaszek, specjalista z Krajowego Centrum Doradztwa Techniki Grzewczej.

Julia Sobaszek: Nie jest prosto stwierdzić, które rozwiązanie jest lepsze, ponieważ oba wymienione sposoby pozyskiwania c.w.u. są bardzo dobre. Szybkie, skuteczne, niezwykle tanie i co najważniejsze ekologiczne, gdyż ciepło pozyskujemy z odnawialnych źródeł. Ponadto zarówno systemy oparte na kolektorach słonecznych, jak i powietrznych pompach ciepła, są właściwie bezobsługowe dla użytkowników.

To może łatwiej określić wady wymienionych sposobów ogrzewania c.w.u., które pomogłyby inwestorom podjąć decyzję na zasadzie selekcji negatywnej?

Żaden z wymienionych systemów nie ma dyskwalifikujących cech, ani wad. Zestawy, które analizujemy w dalszej części są dopracowane, działają na bazie sprawdzonych technologii, a ich wykonanie jest najwyższej jakości. Można wskazywać jedynie na różnice w technologii oraz kosztach instalacji i tempie zwrotu inwestycji.

Dla precyzji porównania systemów musimy przyjąć identyczne założenia projektowe dla
instalacji…

Tak. Zakładamy, że zestawy będą spełniały parametry:

  • zaspokoją przygotowanie c.w.u. dla 4-osobowej rodziny – zużycie ok. 200 l/dobę;
    temperatura c.w.u.: 50°C;
  • urządzenia – pompa ciepła/zestaw solarny – będą pracowały głównie w okresie letnim i przejściowym;
  • średnie COP pompy ciepła w okresie jej pracy: 3
  • w czasie kiedy temperatury zewnętrzne będą poza zakresem pracy pompy ciepła i przy warunkach uniemożliwiających korzystanie z energii solarnej woda będzie ogrzewana przez grzałkę.

Jakie konkretne urządzenia porównamy?

W instalacjach, które poddamy analizie zastosowano powietrzną pompę ciepła Basic ze zbiornikiem o pojemności 200 l oraz system solarny Premium Standard z dwoma kolektorami miedzianymi, zestawem montażowym i zbiornikiem Tower Biwal 200 o pojemności z grzałką elektryczną. Obie instalacje mają zbliżoną moc grzewczą, a grzałki identyczną moc elektryczną.

Jaki okres użytkowania poszczególnych instalacji obejmują wyliczenia?

Do porównania kosztów eksploatacyjnych ogrzewania wody użytkowej przyjęliśmy 15-letni czas eksploatacji każdego z systemów, co pozwala na wykazanie różnic pomiędzy nimi i wskazanie tempa zwrotu inwestycji w powietrzna pompę ciepła oraz w zestaw solarny.

Porównanie kosztów uzyskania ciepłej wody w zestawieniu z opcją ogrzewania jej tylko za pomocą grzałki elektrycznej przedstawia poniższa tabela.

porównanie kosztów

Już wiemy, które rozwiązanie jest najtańsze w eksploatacji, a które najdroższe. Teraz musimy to zestawić z całościowymi kosztami inwestycji i odnieść do założonego okresu użytkowania…

Jak widać ogrzewacz z grzałką elektryczną to rozwiązanie najtańsze w zakupie, ale zakładając 15 lat eksploatacji – najmniej ekonomiczne. Ciekawsze jest porównanie wyników dla technologii OZE: pompa ciepła ma niższe koszty inwestycyjne, ale wg przyjętych wyżej założeń ponosimy nieco wyższe koszty eksploatacyjne. Zestaw solarny natomiast jest najdroższym rozwiązaniem w inwestycji, jednak w analizowanym okresie czasu najtańszym w inwestycji.

W pewnym sensie wyniki zestawów zasilanych OZE mają wspólną cechę – wiążą się z
wyższymi kosztami inwestycyjnymi w stosunku do ogrzewacza elektrycznego, ale generują
przy tym niższe koszty eksploatacyjne…

Ogrzewacz z grzałką elektryczną to rozwiązanie o najniższym koszcie inwestycyjnym, lecz
najwyższym eksploatacyjnym. Co do technologii OZE… pompa ciepła w porównaniu z zestawem solarnym jest rozwiązaniem tańszym inwestycyjnie, ale przynosi wg przyjętych wyżej założeń nieco wyższe koszty eksploatacyjne. Zestaw solarny jest najdroższy jeśli chodzi o inwestycję, jednak po 15 latach najtańszy.

Poniższy wykres przedstawia analizę skumulowanych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

koszty inwestycyjne i eksploatacyjne

Zatem zarówno zestaw solarny jak i pompa ciepła znajdą swoich zwolenników…

Pompa ciepła to urządzenie elastyczne, przygotowujące c.w.u. tylko wtedy, gdy jej potrzebujemy, do tego tańsze i łatwiejsze w montażu. Zestaw solarny jest droższy w zakupie, ale zapewnia najniższe koszty eksploatacji, w związku z czym jest dobrym wyborem dla osób korzystających z c.w.u. w większych ilościach.

Kto może skorzystać z pomocy specjalistów Krajowego Centrum Doradztwa Techniki
Grzewczej?

Każdy bez wyjątku. Nie ma żadnych ograniczeń w korzystaniu z wiedzy i doświadczenia naszych ekspertów. Bezpłatnie i kompleksowo doradzamy w zakresie doboru urządzeń, konfiguracji systemów i uzyskania dofinansowania. W Krajowym Centrum Doradztwa Techniki Grzewczej staramy się pomagać już na etapie planowania i projektowania inwestycji, a także później – w trakcie realizacji również jesteśmy do dyspozycji klienta.

Galmet | Tworzymy rzeczy mądre

Polski producent urządzeń grzewczych