Decydując się na wymianę źródła ciepła mamy przed sobą bardzo szeroki wybór. Każdy producent deklaruje, że jego urządzenia są najlepsze. Jak jest w przypadku kotłów na pelet?

 
Po pierwsze – efekt finansowy
 
1 kWh prądu kosztuje (łącznie z opłatą przesyłową stałą) około 70 groszy, 1 tona peletu – 850 zł. Wartość opałowa peletu jest równa około 5kWh/kg. To oznacza, że przy średnich temperaturach i sprawności urządzenia równej 90 procent, koszt wyprodukowania 1 kWh ciepła przez automatyczny kocioł na pelet wyniesie 18 groszy. Dla porównania, pompa ciepła w warunkach, gdy COP (sprawność cieplna) wynosi 5 – wytwarza 1 kWh ciepła w cenie ok. 14 groszy. W sytuacji, gdy COP spadnie do 3 – koszt wytworzenia 1 kWh wzrośnie do 23 groszy. W tej sytuacji koszt ogrzewania będzie porównywalny do ogrzewania olejowego. Przy COP równym 4 – będzie odpowiadał ogrzewaniu peletem.
 
Po drugie – efekt ekologiczny
 
Przyjmuje się, że podczas spalania biomasy (np. pelet w kotle c.o.), bilans CO2 jest zerowy. Wynika to z naukowo udowodnionej prawidłowości, iż ilość CO2 pobrana z atmosfery podczas procesu fotosyntezy, zostaje na powrót uwolniona do atmosfery podczas spalania. W przypadku wieloletnich roślin energetycznych ilość pochłanianego CO2 może nawet przewyższyć ilość emitowanego. Pokazuje to korzystny wpływ procesów energetycznych z wykorzystaniem biomasy na redukcję efektu cieplarnianego. Podczas spalania biomasy powstaje ok. 1 % popiołu, węgla – aż 22%. Naukowcy wyliczyli, że efekt ekologiczny zamiany węgla na biomasę, w gospodarstwie domowym o rocznym zużyciu węgla w wysokości 8 ton, będzie polegał na redukcji emisji zanieczyszczeń o następujące wartości: CO – o 92%, SO¬¬2 – o 97 %, NO2 – o 80%, TOC (ogólny węgiel organiczny) – o 77%, CO2 – o 100%, WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne) – o 99,9%, benzo(a)pirenu – o 99,9%.
 
Obie korzyści są ważne. Coraz popularniejszy staje się trend świadomego wybierania czystego źródła ciepła. Świadomość ekonomiczna połączona z ekologiczną mogą dać spektakularne efekty w Waszych domach.
 
Źródło: KOSTRZEWA
Opracował: Łukasz Piechowicz – Termo24.pl