Zdecentralizowane, skojarzone zaopatrzenie w ciepło i prąd coraz bardziej zyskuje na znaczeniu. Im wyższy jest udział zasilania prądem pochodzenia odnawialnego, tym ważniejsza staje się możliwość regulacji wytwarzanej mocy.

 
Rynek ciepła i prądu jednoczy się
Ogrzewanie wytwarzające prąd w przyszłości będzie włączać się, gdy nie wieje wiatr i nie świeci słońce. Samodzielne wytwarzanie energii przy wykorzystaniu kogeneracji lub fotowoltaiki może zastąpić konieczność zakupu energii prądu z sieci publicznej. Systemy mikrokogeneracyjne w połączeniu z systemem magazynowania energii mogą zapewnić samowystarczalność w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. Nie tylko samowystarczalne, ale też w pełni odnawialne jest połączenie fotowoltaiki i pompy ciepła. Urządzenie grzewcze wykorzystuje bezpłatne ciepło ze środowiska naturalnego, a podzespoły elektryczne są zasilane samodzielnie wytworzonym prądem z bezpłatnej energii słonecznej.
 
 
Co wspólnego z ogrzewaniem mają ogniwa paliwowe?
Cały artykuł dostępny w GLOBEnergia+ 3/2014