Systemy ogrzewania ściennego zwykle montuje się na ścianach zewnętrznych, w okolicy okien. Podnosi się w ten sposób komfort cieplny, eliminując efekt chłodnej przegrody zewnętrznej. Producenci zapewniają, że ogrzewanie tego typu można zainstalować praktycznie w każdym pomieszczeniu, warunkiem jego poprawnego działania są oczywiście nieosłonięte ściany.

Rodzaje ogrzewania ściennego

Ogrzewanie ścienne możemy podzielić ze względu na nośnik ciepła i sposób rozprowadzenia go. Istnieje możliwość ogrzewania ścian z wykorzystaniem wody, powietrza i energii elektrycznej.

Ogrzewanie wodą

Ogrzewanie wodą realizowane jest przy pomocy tzw. registrów, czyli dwóch kolektorów połączonych rurkami miedzianymi, z tworzywa lub wielowarstwowymi. Rurki układa się poziomo, pionowo lub faliście, pomiędzy ścianą a warstwą tynku. Istnieje również możliwość zasilania ogrzewania pojedynczą rurą – w systemie meandrycznym, znanym z podłogówek.

źródło: TiA System

Temperatura zasilania kolektorów nie powinna być wyższa niż 50oC, zwykle przyjmuje się wartości w przedziale 30-45 oC. Jeśli w ogrzewaniu wykorzystywane są kotły z wysoką temperaturą wody zasilającej, należy zastosować układy mieszające. Dobrym rozwiązaniem może być współpraca tego rodzaju ogrzewania ściennego z pompą ciepła lub kotłem kondensacyjnym.

Orurowanie przykrywa się warstwą tynku lub płytą kartonowo – gipsową. Istnieją gotowe rozwiązania w postaci płyt kartonowo – gipsowych z wmontowanym do wewnątrz registrem grzewczym.

Odmianą ogrzewania wodnego jest ogrzewanie fazowe, którego głównym elementem są miedziane rurki cieplne (tzw. heat pipe), wypełnione płynem o niskiej temperaturze odparowania. U dołu rurki płyn odbiera ciepło od wody z instalacji c.o. i paruje. Para unosi się w górę, schładza w kontakcie z chłodniejszą rurką, a w końcu skrapla, gwałtownie oddając ciepło. Skroplony płyn spływa na dół, gdzie cykl się powtarza. Dodatkowo miedziana rurka z czasem ogrzewa się niemalże do temperatury wody zasilającej.

Systemy hypokaustyczne – ściana ogrzewana powietrzem

źródło: Paradigma

źródło: Paradigma

W układach tego typu ciepło jest rozprowadzane przy pomocy rozgrzanego powietrza. Można je podzielić na systemy bloczków z kanałami powietrznymi oraz ścian z przestrzenią powietrzną. W obu przypadkach powietrze ogrzewane jest zamontowanym przy podłodze elementem grzejnym zasilanym gorącą wodą.

Pierwsze z rozwiązań powietrznych polega na zbudowaniu ściany z bloczków piaskowo – wapiennych z pionowymi otworami o średnicy 70 mm. Tworzą one kanały przepływu rozgrzanego powietrza. Tego typu ścianę należy dobrze zaizolować od zewnątrz.

Drugi sposób nie wymaga specjalnych materiałów budowlanych. Do standardowo zbudowanej ściany montuje się dwie płyty gipsowo – kartonowe, zostawiając pomiędzy nimi szczelinę. W tak przygotowanej przegrodzie krąży ogrzane powietrze.

Elektryczne kable grzejne

Jest to najpopularniejsze rozwiązanie, jeśli chodzi o ogrzewanie ścienne. Średnica kabli jest dużo mniejsza niż średnica rurek z wodą lub szerokość kanałów powietrznych. Instalacja jest łatwa w montażu i regulacji.

Stosowane są dwa rodzaje przewodów: dwużyłowe (z zasilaniem z jednej strony) i jednożyłowe (zasilane z dwóch stron). Długość przewodów w pojedynczej pętli jest ściśle określona.

Z drugiej strony jednak ogrzewanie elektryczne ma sporo wad – po pierwsze generowane jest pole elektromagnetyczne, a w przypadku uniemożliwienia odbioru ciepła ze ściany istnieje ryzyko przepalenia się kabla. Jest ono również najdroższe w eksploatacji.

systemy-hypokaustyczne-bloki

źródło: Paradigma

Jak sterować takim układem?

Sterowanie ogrzewaniem ściennym odbywa się głównie przy pomocy termostatów. System tego typu cechuje się dużo mniejszą bezwładnością cieplną niż ogrzewanie podłogowe, gdyż pokrywa go cieńsza warstwa materiału. Najłatwiej steruje się ogrzewaniem elektrycznym, najtrudniej instalacją z heat pipe – spadek temperatury wody może zaburzyć proces odparowania płynu.

Ilu użytkowników, tyle opinii

Ogrzewanie ścienne, ze względu na eliminację problemu podnoszenia kurzu z podłogi, polecane jest zwłaszcza alergikom. Co do kwestii ekonomicznych – tutaj zdania są już podzielone. Z jednej strony producenci reklamują się możliwością obniżenia temperatury w pomieszczeniu przy jednoczesnym zachowaniu komfortu cieplnego, co generuje oszczędności. Dzieje się tak, gdyż ogrzewamy chłodną przegrodę zewnętrzną. Z drugiej strony – ten sam czynnik powoduje wzrost strat ciepła. Ścianę należałoby w takim układzie lepiej zaizolować lub ogrzewać z większą mocą, a to już są dodatkowe koszty. Stwierdzenie opłacalności inwestycji wymaga więc analizy finansowej konkretnego przypadku, przeprowadzonej przez fachowca.

Opracowano na podstawie tekstu Joanny Szeremety oraz Murator Dom.