Okna w domach pasywnych i niskoenergetycznych są bardzo ważne, ponieważ dzięki nim dostarczana jest  do budynku energię słoneczną. Spełniają więc zadanie głównego pasywnego źródła energii.

Na etapie projektowania tego typu budynków należy zwrócić uwagę na zwartą bryłę architektoniczną ale również i na rozmieszczenie okien, które umożliwiałyby pozyskanie jak największej ilości energii słonecznej.

Okna dla domów pasywnych są typu „passive” , charakteryzują się dużą jakością, a ich wartość współczynnika przenikalności ciepła jest mniejsza lub równa 0.8 W/m2K. Uzyskanie takiej wartości jest możliwe jedynie dzięki zastosowaniu odpowiednich elementów  takich jak: profil czy szyba przy jednoczesnym ograniczeniu liniowego współczynnika przenikania ciepła mostka cieplnego na styku szyby z ramą. Okna pasywne produkowane są również w Polsce.

Standardowe szyby o współczynniku przenikania ciepła U = 1,1 W/m2K zastępowane są szybami o współczynniku Ug = 0,6 W/m²·K  dla szyb podwojnych lub Ug = 0,5 W/m²·K dla szyb potrójnych. Stosowane są najczęściej pakiety trzy – szybowe ze specjalnymi powłokami niskoemisyjnymi i przestrzeniami międzyszybowymi, które wypełnione są gazem szlachetnym. Szkło pokryte jest cienkimi przeźroczystymi warstwami – powłokami niskoemisyjnymi, których zadaniem jest w sposób selektywny przepuszczanie promieniowania cieplnego. Pozwala to na ograniczenie strat cieplnych, a w zamian uzyskanie maksymalnych zysków z promieniowania słonecznego. Aby jednak uzyskać pożądane efekty, stosowane szkło musi się charakteryzować współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii promieniowania słonecznego większym niż 50%.Nowe warunki techniczne wprowadzone na początku 2014 roku wymagają na producentach, by Umax dla całego okna, czyli szyby i ramy okiennej, w przypadku zarówno okien jak i drzwi balkonowych, a także innych nieotwieralnych powierzchni przezroczystych nie może być wyższa niż 1,3 W/m²K.

W przypadku budynków pasywnych najkorzystniejsze jest zlokalizowanie większości okien po stronie południowej oraz ograniczenie ich ilości na innych elewacjach. W celu zmniejszenia strat ciepła nie wystarczą jedynie dobrze dobrane okna, ale i istotną rolę odgrywa prawidłowy montaż stolarki. Dla odpowiedniej szczelności całej konstrukcji należy prawidłowo połączyć a następnie uszczelnić miejsca styku okien z murem.

 
Wymagania stawiane oknom w budynkach niskoenergetycznych i pasywnych:
–   Mostki cieplne na połączeniu ościeże-ościerznica należy minimalizować stoując tzw. „ciepły montaż okien”
–   Koniecznie powinny być wyposażone w elementy zacieniające
– Powinny być szczelne powietrznie, czyli współczynnik infiltracji powietrza dla otwieranych okien i drzwi balkonowych powinien wynosić nie więcej niż 0,3 m3/(m*h*daPa2/3)
– W zależności od standardu, lokalizacji oraz rodzaju budynku współczynnika Ud dla drzwi z ramą powinien wynosić od 0,7 do 1,5 W/m2K
– Połączenia okien z ocieżami powinny być projektowane i wykonywane pod kątem osiągnięcia ich całkowitej szczelności przez przenikanie powietrza.

W domach pasywnych oraz niskoenergetycznych, problematyczne w montażu i spełnieniu wszystkich wymagań technicznych są okna połaciowe, ponieważ trudno je dobrze zaizolować. W lecie, pomieszczenia są słabo przegrzewane, a zimą zalega na nich śnieg, co ogranicza zyski solarne do pomieszczeń.

www.infookno.pl
www.e-izolacje.pl