Cykliczne zaostrzanie norm dotyczących budownictwa będące odpowiedzią na wzrost cen paliw, a także aspekt ochrony środowiska wymuszają na nas stosowanie coraz to lepszych, nowocześniejszych elementów budowlanych domu tj. okien i drzwi, charakteryzujących się bardzo niskimi współczynnikami przenikania ciepła.

 
Jak wiadomo otwory ścienne są miejscem z dużą ilością mostków termicznych. Straty ciepła wynikające z przenikania przez okna i drzwi mogą wynosić nawet do 25%. Jest to bardzo duża ilość ciepła, którą niestety tracimy, dlatego niezwykle istotny jest odpowiedni dobór oraz montaż zarówno okien jak i drzwi o niskich współczynnikach przenikania ciepła. Producenci okien na rynku prześcigają się w produkcji coraz to nowszych konstrukcji okien.  Coraz częściej możemy usłyszeć czy przeczytać o oknach 2,3,4,5,6 czy nawet 7 – komorowych. Branża stolarki okiennej często przekazuje nam informację o tym, że im więcej komór tym cieplejsze okno. Aby przekonać się czy w rzeczywistości jest tak naprawdę i czy aby na pewno sprzedawca okien kieruje się naszym dobrem należy zapoznać się z tematyką  komorowości okien.  Poniższy tekst ułatwi nam znalezienie odpowiedzi na pytania co to jest ta komora i jak ilość komór wpływa na izolacyjność okien. Odpowiem też, na czym polega różnica pomiędzy komorowością szyby, a komorowością ramy, które często są mylone.
 
Fot. Firma Oknoplast
 
Komora okna – co to takiego ?
Nowoczesne okna powinny być wytrzymałe, łatwe w użytkowaniu codziennym, a także powinny posiadać bardzo dobre właściwości termoizolacyjne. Do spełnienia tych wymogów konieczne jest użycie materiałów o bardzo dobrych parametrach technicznych gwarantujących sztywność i wysoką jakość okna. Poza tym stosuje się różne typy profili okien, które zapewniają prostą i wygodną obsługę okna. Uzyskanie bardzo dobrych właściwości termoizolacyjnych okna otrzymuje się dzięki podzieleniu profilu okna na komory. Trzeba pamiętać, że okna wielokomorowe to przede wszystkim okna PCW – zbudowane z materiału jakim jest polichlorek winylu. Co to są tak naprawdę te komory? Otóż komora w profilu okna czy też prościej mówiąc wewnątrz ramy okna to nic innego jak przestrzeń wypełniona powietrzem. Patrząc prostopadle na powierzchnię profilu możemy policzyć ilość  luk powietrznych oddzielonych przegrodami. To właśnie są te komory przez które przechodzi ciepło z wewnątrz budynku na zewnątrz. Powietrze w poszczególnych komorach profilu po zgrzaniu naroży zostaje w nich uwięzione i tym sposobem staje się naturalnym, bardzo dobrym izolatorem. Ilość komór może być różna w zależności od typu okna. Ważne jest to, że każda z poszczególnych komór spełnia trochę inną funkcję. Wyróżnia się komorę zewnętrzną, wzmocnieniową oraz komorę wewnętrzną. Jak sama nazwa wskazuje komora zewnętrzna jest tą najbardziej skrajną i jej zadaniem jest zabezpieczenie okna przed wilgocią. W swojej strukturze posiada specjalne pustki, którymi przedostająca się woda z otoczenia do środka profilu zostaje przez nie usunięta. Komora wzmocnieniowa powinna być największa. W jej wnętrzu umieszcza się specjalny kształtownik z blachy ocynkowanej, którego zadaniem jest wzmocnienie całego profilu.  Odpowiednia szerokość tej komory oraz montaż wzmocnienia mają ogromny wpływ na sztywność okna oraz jego zachowanie się w czasie użytkowania. Komory wewnętrzne to tzw. komory dodatkowe, które pełnią rolę izolatorów.  
 
oknoplast-komory Fot. Firma Oknoplast
 
Więcej nie zawsze znaczy lepiej
Obecnie ilość komór w profilach ciągle wzrasta. Pojawiają się okna sześcio- czy siedmiokomorowe. Zapewne wraz z upływem czasu pojawią się okna o jeszcze większej ilości komór. Oczywiście wzrost liczby komór poprawia termoizolacyjność okna. Wiąże się to z tym, że zwiększamy objętość powietrza wypełniającego komory, czyli im więcej komór tym większa objętość izolatora, a co za tym idzie lepsze właściwości termoizolacyjne okna. Trzeba jednak mieć świadomość, że nie zawsze wzrost liczby komór w profilu okna obniży przepuszczalność ciepła. Aby dodanie kolejnych komór przyniosło efekt w postaci zmniejszenia współczynnika przenikania ciepła należy jednocześnie zwiększyć głębokość profilu. Często bywa tak, że producenci okien dokładają coraz to więcej komór powietrznych, uzyskując dzięki temu okna pięcio-, sześciu- czy nawet siedmiokomorowe ale odbywa się to kosztem komór istniejących. Istniejące komory dzielone są na nowe natomiast szerokość profilu pozostaje bez zmian. Prowadzi to do tego, że szerokość poszczególnych komór jest za mała, nie spełniająca wymagań technicznych. Taki zabieg nie poprawia właściwości izolacyjnych profilu okna, a często pogarsza również statykę okna w szczególności gdy zmniejszymy komorę wzmocnieniową. Jest to często zabieg czysto marketingowy. Zwiększając liczbę komór należy również zwiększyć głębokość profilu. Jeżeli chcemy aby nasze okno posiadało cztery czy pięć komór musimy również zadbać o gruby profil (od 70 mm do 90 mm), który zapewni nam możliwość użycia nowoczesnych pakietów szybowych o bardzo dobrych parametrach izolacyjnych. Dopiero takie podejście do budowy okna czyni go energooszczędnym.
 
Komorowość odnosi się nie tylko do profilu okna
Okna wielokomorowe to jak już zostało powyżej wyjaśnione są to okna posiadające profile podzielone na poszczególne komory, ale nie tylko. Komorowość, poza ramą okna, odnosi się również do szyby okna. Istnieją okna posiadające dwu lub trójkomorowe pakiety szybowe. Czasem te pojęcia są mylone, natomiast należy mieć świadomość, że w przypadku nowoczesnych okien energooszczędnych komorowość odnosi się zarówno do ramy jak i szyby okna. Z czego składa się taki pakiet szybowy? Przede wszystkim z tafli szkła pokrytych powłokami niskoemisyjnymi, które rozdzielone są ramką metalową, lub ze specjalnych tworzyw sztucznych o właściwościach ciepłochronnych. Oczywiście montuje się szereg uszczelek z różnych substancji np. tiokol czy butyl dodatkowo zabezpieczających przez stratą ciepła. Przestrzeń między poszczególnymi szybami wypełniona jest najczęściej gazami szlachetnymi tj. argonem czy kryptonem, które są doskonałymi izolatorami. Produkcja takich pakietów szybowych wymaga niezwykłej precyzji oraz stosowania odpowiednich urządzeń. Najczęściej na rynku spotyka się pakiety szybowe dwukomorowe  – użycie trzech tafli szkła oraz trzykomorowe – użycie czterech tafli szkła.

Przed zakupem okna zwróćmy uwagę na parametry techniczne okna, a w szczególności na współczynnik przenikania ciepła U, pamiętajmy że współczynnik przenikania ciepła całego okna jest z symbolem Uw (od ang. window). Inny będzie współczynnik przenikania ramy okna Uf (od ang. frame), a jeszcze inny szyby Ug (od ang. glass). Często producenci w swoich ofertach podają wspaniałe współczynniki przenikania ciepła dla ram okna posiadających pięć, sześć i więcej komór często pomijając współczynnik szyby czy całego okna, wprowadzając przez to mylny obraz. Zastosowanie wielokomorowych ram bez odpowiednio głębokiego profilu uniemożliwiającego zamontowanie pakietów szybowych dwu- czy trzykomorowych o bardo dobrych własnościach termoizolacyjnych tak naprawdę mija się z celem i nie polepsza współczynników przenikania ciepła.  
 
Tomasz Mrożek, KN Grzała
 
Źródło:
www.marko-okna.pl
www.oknoplast.com.pl
www.szybydwukomorowe.pl
www.oknazajac.pl