Przy realizacji inwestycji deweloperskich ważnym czynnikiem będzie pozyskanie energii dla osiedla z odnawialnych źródeł energii. To na deweloperze będzie spoczywało zapewnienie indywidualnego źródła ciepła pochodzącego z odnawialnych źródeł energii (OZE) lub przyłączenie do sieci ciepłowniczej korzystającej z ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.

Zgodnie z uchwaloną 4 marca br. ustawą o efektywności energetycznej, jeśli  audyt efektywności energetycznej wykaże, że dostarczanie ciepła do budynku z sieci ciepłowniczej zapewnia niższą
efektywność energetyczną niż w innych możliwych do zastosowania w tym przypadku indywidualnych źródeł ciepła, wówczas inwestor (deweloper) może zbudować własną kotłownię gazową lub węglową.

Ponadto, wg ustawy o efektywności energetycznej obiekt do sieci ciepłowniczej będzie mógł być podłączony  wyłącznie gdy ceny ogrzewania nie przekraczają średniej krajowej. Od odbiorcy końcowego energii nie będą również pobierane opłaty za przyłączenie do sieci.

Niebagatelnym aspektem realizacji inwestycji deweloperskiej jest profesjonalna dokumentacja z kosztorysem, najwyższej jakości pełno branżowe opracowanie, łatwe do zmian i adaptacji, możliwość szybkiego oszacowania kosztów budowy z alternatywnymi rozwiązaniami materiałowymi.

Źródło:  www.archeton.pl