W poniedziałek, 1 września o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie nowej, energooszczędnej szkoły podstawowej w gminie Jabłonna. Zastosowane rozwiązania przy budowie szkoły sprawiają, że jest to jeden z najnowocześniejszych i wysoce energooszczędnych budynków użyteczności publicznej na Mazowszu.

FOT. Centrum Prasowe PAP
 
 
Pierwszy etap budowy Centrum Edukacyjno-Kulturalno-Sportowego (CEKS) objął budynek szkoły podstawowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi – salą gimnastyczną, zagospodarowaniem terenu, terenowymi urządzeniami sportowymi oraz infrastrukturą techniczną: dojściami, dojazdami, drogą wewnętrzną, naziemnymi miejscami parkingowymi, siecią wodną, kanalizacją sanitarną, ppoż., urządzeniami retencjonującymi wody opadowe, siecią elektroenergetyczną wraz ze stacją transformatorową oraz siecią światłowodową.
 
 
Innowacyjne rozwiązania
W budynku zastosowano innowacyjny, energooszczędny system klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji. Źródłem ciepła w obiekcie jest pompa ciepła, która transportuje energię słoneczną zmagazynowaną w gruncie do pomieszczeń. Wyjątkowym jest też to, że źródłem chłodu dla budynku jest również grunt, dzięki czemu znacząco obniżono wpływ klimatyzacji na środowisko.
Cały budynek jest objęty wentylacją mechaniczną z odzyskiem ciepła. Powietrze nawiewne do obiektu przechodzi przez wymienniki ciepła wykonane z czystej miedzi, co zapewnia jego czystość mikrobiologiczną. Zadbano o rozprowadzenie powietrza wentylacyjnego w sposób nieodczuwalny dla osób przebywających wewnątrz. Nad komfortem czuwa zaawansowany system pomiaru jakości powietrza, który zapewnia, że w pomieszczeniach jest zawsze czyste i świeże powietrze bez względu na liczbę osób wewnątrz.
W budynku, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, zostało zamontowane energooszczędne oświetlenie ledowe. Do szkoły doprowadzony został światłowód, dzięki czemu uczniowie będą korzystali z Internetu o prędkości do 100 Mb/s.
Obiekt jest jednym z niewielu przykładów w Polsce wysoko energooszczędnego i ekologicznego budownictwa. Emisja CO2 wynikająca z użytkowania obiektu jest ponad 3-krotonie niższa w stosunku do standardowych budynków tego typu, natomiast koszt ogrzewania zmniejszono ponad 8-krotnie.
Szkoła podstawowa na granicy Jabłonny i Chotomowa jest największą inwestycją o charakterze publicznym na Mazowszu związaną z pozyskiwaniem ciepła ziemi.
 
 
Greenpeace dla szkoły w Chotomowie
Greenpeace Polska, międzynarodowa organizacja działająca na rzecz poszanowania środowiska naturalnego, doceniła mieszkańców Chotomowa. Dzięki ufundowanej przez Greenpeace instalacji fotowoltaicznej o mocy 8 kWp, zainstalowanej na trackerze słonecznym, (urządzeniu, które podążą za ruchem słońca), szkoła nie tylko zmniejszy zapotrzebowanie na energię (o ok. 12-13 MWh rocznie), lecz także pozwoli tysiącom mieszkańców poznać z bliska odnawialne źródła energii i przekonać się o korzyściach z czystej energii. Elektrownia słoneczna przy szkole w Chotomowie jest dziewiątą elektrownią słoneczną, jaką Greenpeace przekazało szkołom w Polsce w 2014 roku i przy okazji największym trackerem w Polsce.
 
 
Koszty budowy
Koszt budowy szkoły podstawowej wraz z infrastrukturą wyniósł 20 mln zł i został sfinansowany z budżetu gminy Jabłonna oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Kompleksowe rozwiązanie w zakresie energooszczędności budynku dostarczyła firma Euros Energy Sp. z o.o. Projekt architektoniczny szkoły wykonali architekci z firmy „90 Architekci”.
Pierwszego września w nowej szkole podstawowej na granicy Jabłonny i Chotomowa (ul. Partyzantów 124) naukę rozpoczęło ponad 700 dzieci z gminy Jabłonna.
 
Źródło: „Centrum Prasowe PAP”