Czy obecne przepisy wymagają instalowania urządzeń OZE w nowych budynkach?

Radca prawny Łukasz Kułaga wskazuje w komentarzu dla GLOBEnergia.pl, że formalnie przepisy prawne nie wymagają, by w budynkach jednorodzinnych montować instalacje OZE, jednakże wymaga się by budynki te spełniały określone normy w zakresie maksymalnego zużycia energii nieodnawialnej m. in. w celach grzewczych oraz ogrzania wody.

– Wartość maksymalną takiego zużycia określa tak zwany wskaźnik EP wyrażony w kilowatogodzinach/m2/rok. Wskaźnik ten od lat jest sukcesywnie obniżany. Przykładowo, dla domu jednorodzinnego w latach 2014-2016 wynosił on 120, w latach 2017-2020 wynosił 95, a obecnie wynosi zaledwie 70 – wskazuje ekspert.

Kułaga stwierdza, że to niedużo, a jeszcze niższe są wskaźniki dla budynków wielorodzinnych. Dodatkowo zaostrzane są normy dotyczące przenikalności ciepła przez ściany budynków oraz stolarkę okienną. Zauważa, że w praktyce zatem trudno spełnić normy w zakresie poboru energii, o ile budynek nie zostanie dobrze wyizolowany. Nawet najlepsza izolacja termiczna może jednak nie wystarczyć, jeśli budynek jest ogrzewany za pomocą tradycyjnych źródeł energii. Instalacje OZE w praktyce zatem stają się koniecznością.

Radca prawny Łukasz Kułaga z Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k.

Na tę chwilę dla budynków jednorodzinnych nie ma jeszcze limitu poboru energii nieodnawialnej na cele oświetleniowe, ale mając na uwadze politykę klimatyczną Polski i Unii Europejskiej może się to niedługo zmienić – wyjaśnia. Większa część wprowadzanych obostrzeń wynika z aktów prawnych wydawanych na poziomie unijnym.

– Jasnym jest, iż transformacja energetyczna stanowi priorytet dla Unii Europejskiej na okres najbliższych lat. Również Polska stawia w tym zakresie ambitne plany, wskazując na absolutną konieczność zmniejszenia zużycia energii tradycyjnej oraz powstrzymania efektu cieplarnianego. Wynika to między innymi z dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2040 r”. Pamiętajmy przy tym, że niewypełnienie przez Polskę norm emisyjnych określonych na poziomie unijnym wiązać się może z dotkliwymi sankcjami finansowymi. Możemy zatem spodziewać się dalszych wymogów w tym zakresie – przewiduje

Kto jest odpowiedzialny za poziom efektywności energetycznej budynku?.

Osoby planujące budowę domu zastanawiają się, kto ma zadbać o poziom efektywności energetycznej budynku. Radca prawny wyjaśnia, że w praktyce główny ciężar obowiązków w zakresie efektywności energetycznej i grzewczej budynków spoczywa na projektantach. To oni bowiem mają obowiązek zaprojektować budynek w sposób zbieżny z obowiązującymi przepisami. Błąd lub zaniedbanie projektanta w tym zakresie może przesądzać o wadzie projektu i prowadzić do roszczeń odszkodowawczych. Dodaje, że jednym z lepszych sposobów sprawdzenia efektywności energetycznej budynku jest zlecenie badania termowizyjnego.

Czy instalacja OZE zwiększa wartość domu?

Instalacja OZE bezsprzecznie zwiększa wartość nieruchomości – stwierdza ekspert Kancelarii M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp. k. Daje ona bowiem realną szansę na obniżenie zużycia płatnej energii z sieci i obniżenie kosztów eksploatacji budynku.

-To znaczna oszczędność. Pamiętać należy także, że zainstalowanie paneli fotowoltaicznych nie należy do inwestycji najtańszych, a obecnie jest ona w znacznej części dofinansowywana. Wartość dofinansowania to dodatkowy zysk dla właścicieli – wyjaśnia.

W opinii eksperta rozwój OZE i zmiany prawne w zakresie efektywności energetycznej oraz cieplnej budynków wymuszają projektowanie ich w sposób innowacyjny, z użyciem nowych technologii. Rośnie popyt na panele fotowoltaiczne, pompy ciepła i nieprzepuszczające ciepła materiały budowlane. Jak zauważa, niestety prowadzi to również do wzrostu cen, ale to koszt który musimy ponieść celem zadbania o środowisko.

 

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom