Coraz większa popularność i rosnące zainteresowanie programem PROSUMENT nakłoniło firmy do oferowania gotowych pakietów urządzeń spełniających wymagania NFOŚiGW.

 
Gotowe zestawy skompletowane z myślą o dofinansowaniach proponuje firma Stiebel Eltron. Wprowadzała ona do swojej oferty kilka konfiguracji.
Z każdego pakietu wynikają trzy korzyści:
– korzystanie z energii pochodzącej ze środowiska – darmowej
– własna produkcja energii
– atrakcyjny program wsparcia z NFOŚiGW (Program Prosument)

Propozycja pakietów:
  •  Pompa ciepła solanka/woda współpracująca z instalacją fotowoltaiczną
  •  Pompa ciepła powietrze/woda z instalacją fotowoltaiczną – idealny sposób na modernizację systemu grzewczego
  •  Pompa ciepła do c.w.u. z systemem fotowoltaicznym gwarantuje nowy wymiar podgrzewania wody
Energia elektryczna wyprodukowana przez system fotowoltaiczny zużywana będzie na potrzeby własne, w tym również do zasilania pompy ciepła, a nadwyżki, jeżeli takie będą można oddawać do sieci elektroenergetycznej. Pompa ciepła będzie zasilała budynek w energię cieplną, czy to do ogrzewania czy do przygotowywania ciepłej wody użytkowej.

Źródło: Stiebel Eltron