Biomasa może być surowcem energetycznym, ale nie może być wykorzystana w sposób bezpośredni, musimy ją przetworzyć na paliwa użytkowe – na biopaliwa, lub bardzo wygodne w użyciu biopaliwa kompaktowane.

Biopaliwa kompaktowane powstają na drodze prasowania substancji organicznej, któremu towarzyszy wysokie ciśnienie, rzędu kilkuset atmosfer oraz wysoka temperatura, która upłynnia częściowo ligniny zawarte w rozdrobnionej masie drzewnej lub słomie. Paliwa kompaktowane przybierają formę brykietów, lub peletów. Brykiet to bryła w formie walca lub wieloboku foremnego. Po kształcie brykietu możemy rozpoznać, na jakim urządzeniu został on wyprodukowany. Wyróżniamy brykieciarki  hydrauliczne, z otwartą komorą prasowania, brykieciarki ślimakowe, tłokowe mechaniczne.

Znakiem rozpoznawczym brykietów pochodzących z brykieciarki ślimakowej jest otwór w osi brykietu. Brykieciarki ślimakowe mogą również produkować produkty, które wyglądem przypominają ołówek, których zewnętrzna powierzchnia jest ciemna, zwęglona. Zapobiega to chłonięciu wilgoci z powietrza. Brykiet z brykieciarek tłokowych, mechanicznych jest brykietem twardym o szklistej powierzchni zewnętrznej, będącej efektem upłynnienia i częściowego utlenienia ligniny zawartej w kompaktowanym materiale. 

Pelety to paliwa w formie granulek o małej średnicy, rzędu 6 mm. Szklista powierzchnia zewnętrzna świadczy o ich dobrej jakości.